Walina

Wykład - dezaminacja oksydacyjna

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr Dariusz Kowalczyk
  • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

nikotynamidoadeninowy zredukowany)  Dehydrogenaza ta może również katalizować deaminację oksydacyjną waliny i leucyny...

Aminokwasy - wzory

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2205

Aldehyd-D-glicerynowy Aldehyd-L-glicerynowy Aminokwasy niepolarne Glicyn, walina, alanina, leucyna...

Wykład o aminokwasach

  • Uniwersytet Gdański
  • Biochemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2177

. Aminokwasy egzogenne Lizyna Leucyna Histydyna Teroina Walina Aminokwasy endogenne Glicyna Glutamina Cysteina...

Białka - aminokwasy

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Zbigniew Włosowicz
  • Żywienie dziecka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1519

. PODZIAŁ AMINOKWASÓW Alifatyczne - R = struktura liniowa (glicyna, alanina, walina, leucyna, izoleucyna...