Wahania sezonowe - strona 9

Ekonometria- wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

Sezonowość - St Wahania sezonowe to zmiany niezale ne od człowieka powtarzające się w tych samych mniej...

Prognozowanie trendów

 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3325

na kształtowanie wartości zmiennej y czynników: tendencji rozwojowej, wahań sezonowych i cyklicznych. Niewątpliwie...

Zagadnienia z ekonometrii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

. Jakie rodzaje wahań sezonowych występują w szeregu czasowym? Kiedy wyznacza się składniki sezonowości...

Nonylofenol w środowisku

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1722

wód deszczowych i spływu . • Zaobserwowano również wahania sezonowe o wyższych stężeniach w lecie...

Obiekt magazynowy - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1372

(zużycia) Grupa Y, tj. materiał, które charakteryzuje zapotrzebowanie mające charakter wahań sezonowych...

Zadania do rozwiązania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

wartości sprzedaży pomidorów (w tys. zł) otrzymano addytywne wskaźniki wahań sezonowych (skorygowane): O1...

Statystyka - testy Kończak

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grzegorz Kończak
 • Statystyka
Pobrań: 3108
Wyświetleń: 8666

)skraca szereg czasowy d)wyodrębnia wahania sezonowe Agregatowy indeks cen według formuły Paaschego wynosi...

Odpowiedzi 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2142

na jeden okres naprzód czyli T=n+1 Metody średniej ruchomej szereg czasowy bez trendu i wahań sezonowych...