Zadania do rozwiązania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania do rozwiązania - strona 1 Zadania do rozwiązania - strona 2 Zadania do rozwiązania - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 1. Zważono 10 losowo wybranych z dostawy główek czosnku otrzymując dane (waga główki w g): 15, 24, 19, 18, 21, 22, 26, 20, 17, 23. A) Przyjmując, że waga główek czosnku ma w populacji rozkład normalny wyznaczyć przedział ufności dla średniej wagi główek czosnku. Przyjąć α= 0,05. B)Jaka jest wartość błędu standardowego i błędu maksymalnego estymacji?
Zadanie 2. Na podstawie danych zad. 1 sprawdzić, czy na poziomie istotności 0,05 można odrzucić przypuszczenie, że średnia waga główki czosnku jest co najmniej równa 25 g?
Zadanie 3. Na podstawie badania 200 losowo wybranych gospodarstw domowych uzyskano następujący rozkład wielkości spożycia ogórków: Spożycie ogórków w kg
Liczba gospodarstw domowych
10 i mniej
30
10-20
80
20-30
50
30 -50
40
Na podstawie przedstawionych informacji oblicz i zinterpretuj oba kwartyle w tym rozkładzie.
Zadanie 4.
Na podstawie danych zad. 3 sprawdź przypuszczenie, że spożycie ogórków w kg ma w populacji rozkład N(20;6) Przyjmij α=0,05.
Zadanie 5. Na podstawie kwartalnych danych dla lat 1996-1999 dotyczących wartości sprzedaży pieczarek (w tys. zł) otrzymano addytywne wskaźniki wahań sezonowych (skorygowane): S1 =0,3, S2 =-0,4, S3 =0,2. Otrzymano także następujący model tendencji rozwojowej:
t=1,2,...
[0,1] [2,2] R2=0,91
zinterpretuj wartości 0,5 i 0,3
sprawdź na poziomie istotności 0,1, czy nachylenie prostej trendu jest istotne,
Jakiej sprzedaży pieczarek należy oczekiwać w III i w IV kwartale 2002 roku?
Zadanie 6. Kubuś Puchatek jada dwa rodzaje miodu: lipowy i wrzosowy. Ceny obu gatunków miodu kształtowały się w latach 1998-2001 następująco:
Lata
1998
1999
2000
2001
Miód lipowy
25
27
30
35
Miód wrzosowy
30
30
32
33
a) Oblicz i zinterpretuj zmiany cen miodu lipowego w stosunku do 1995 roku, kiedy to miód lipowy kosztował 15 zł.
b) Oblicz średnio roczne tempo zmian cen miodu wrzosowego w latach 1999-2001.
Zadanie 7 Wiadomo, że Kubuś (z poprzedniego zadania) w 2000 roku spożył 100 litrów miodu lipowego i 120 litrów miodu wrzosowego, zaś w 2001 roku - 90 litrów miodu lipowego i 110 litrów miodu. Oceń dynamikę wartości spożytego miodu i wyodrębnij wpływ zmian cen i ilości s spożytego miodu na dynamikę jego wartości.


(…)

… zanotowano wydatki na żywność pewnej rodziny. Uzyskane wyniki przedstawia szereg rozdzielczy:
Wydatki dzienne w zł
Liczba dni
<0-20)
5
<20-40)
5
<40-60)
15
<60-80)
20
<80-100>
5
Oblicz kwartyl pierwszy w tym rozkładzie. Sporządź wykres dystrybuanty empirycznej wydatków dziennych rodziny na żywność i wskaż na nim (bez obliczeń) trzeci kwartyl. Zad. 6. Oszacowano na podstawie 30 obserwacji model opisujący…
… litrów miodu lipowego i 110 litrów miodu. Oceń dynamikę wartości spożytego miodu i wyodrębnij wpływ zmian cen i ilości s spożytego miodu na dynamikę jego wartości.
Zadanie 1. W celu określenia siły kiełkowania nasion czosnku, wysiano 150 ziaren czosnku , z czego wykiełkowało 117. A) Wyznaczyć przedział ufności dla odsetka kiełkujących ziaren czosnku. Przyjąć α= 0,05. B)Jaka jest wartość błędu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz