Wahania sezonowe - strona 8

Ekonometria - wprowadzenie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Maria Jadamus-Hacura
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

, g(t) - funkcja czasu, charakteryzująca wahania sezonowe t - zmienna losowa, charakteryzująca efekty...

Badania rynku-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Strumiłło
 • Analiza rynku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

oraz odpowiednie oprogramowanie. PM pozwala na: identyfikowanie prawidłowości i wahań sezonowych sprzedaży...

Przykładowe testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 21126

w systemie płynnych kursów walutowych e) charakteryzują ją wszystkie powyższe możliwości 5. Wahania sezonowe...

Opracowanie - prognoza ekonomiczna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2198

do: zwiększenia wartości miernika precyzji predykcji. w szeregu tym, występuje: trend, wahania sezonowe i wahania...

Wykład - koniunktura gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Przybyła
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

jest rytmiczność . Rodzaje wahań występujących w gospodarce : WAHANIA SEZONOWE- wynikają ze stałych zmian pór...

Prognozowanie - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

+ wahania sezonowe • przesłanki: utrzymanie trendu, niezmienność siły i rodzaju wahań sezonowych • mechanizm...

Ekonometria-prognozowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1281

(wahania sezonowe); są to bardziej lub mniej regularne wahania powtarzające się w kolejnych okresach...