Nonylofenol w środowisku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nonylofenol w środowisku - strona 1 Nonylofenol w środowisku - strona 2 Nonylofenol w środowisku - strona 3

Fragment notatki:

Nonylofenol w środowisku:  występowanie, przeznaczenie,  toksyczność i obróbka w ściekach  Review article  Nonylphenol in the environment: A critical review on occurrence,  fate,  toxicity and treatment in wastewaters  Soares a, B. Guieysse b, B. Jefferson a, E. Cartmell a, J.N. Lester a    Nonylofenolu  • Nonylofenol jest oleistą bezbarwną cieczą o  charakterystycznym zapachu. Jest mieszaniną  izomerów zawierającą głównie p-nonylofenol.  Nonylofenol jest rozpuszczalny w alkoholach  alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach  aromatycznych, bardzo słabo rozpuszcza się w  wodzie.  • jest ksenobiotykiem ,związkiem składający się z  pierścień fenolu i dziewięć łańcuchów węglowych  w pozycji para   Wystepowanie    • Nonylofenol występuje w różnych przedziałach  środowiskowych (Wody powierzchniowe, osady, wódy  gruntowe, a tak ze powietrza).  • Nonylofenolu jest związkiem hydrofobowym o wartości log  4,48 i niskiej rozpuszczalność w wodzie . Materia organiczna  ogranicza jego zdolność do rozprzestrzeniania się w wodnej  fazie gleby i osadach.  Jest to czesciowo lotny zwiazek  organiczny.    • W powierzchniowej warstwie wód naturalnych stężenie  nonylofenolu  można zmniejszyć dzięki fotolizie wywołanej światłem  słonecznym . Biodegradacja nonylofenolu może odbywają  się także pod działaniem mikroorganizmów, ale jest  ograniczony przez podaż tlenu i biodostępność .   Oczyszczalnie ścieków (STW)  • Zrozumienie procesu obróbki związków nonylofenolu jest  kluczowym czynnikiem w przewidywaniu losów tych związków w  środowisku. Badania i skala doświadczenia umożliwiają ominięcie  wielu zmiennych i oceny zachowania nonylofenolu w oczyszczalni  ścieków w tych warunkach. W zależności od źródła znaleźć można  różne wyniki wskazujące na silny wpływ biologicznego na losy  związków nonylofenolu. Temperatura i napowietrzanie są również  decydującymi czynnikami o losach nonylofenolu. usuwanie  nonylofenolu przez aktywowany osad jest zależny od temperatury i  od obecnosci stref beztlenowych. Analizy oczyszczalni ścieków  wykazała, że nonylofenol występuje dość często jako stabilny  pośrednik w ściekach i osadach ściekowych, częściej  wykorzystywany w procesach uzdatniania ścieków o charakterze  przemysłowym lub ścieków z obaszarów z dużą gęstością  zaludnienia na obszarach miejskich  Dystrybucja nonylofenol w oczyszczalni ścieków (STW)  Country  STW  sampled  Sample source and  nonylphenol  concentration 

(…)

… wykazały, że ​nonylofenolu występuje
często, jako stabilny pośrednik etoksylanów nonylofenolu degradacja ścieków i
osadów.
• W oczyszczalniach ścieków stężenie zanieczyszczeń jest zmienne (9-94%) w
zależności od regionu i rodzaju urządzeń prowadzących proces uzdatniania .
• Związki nonylphenolu znajdują się w ściekach sa wpuszczane zazwyczaj do rzek,
ujść rzek i oceanów co prowadzi do zatrucia organizmów…
… oczyszczalni ścieków wykazały, że ​nonylofenolu występuje
często, jako stabilny pośrednik etoksylanów nonylofenolu degradacja ścieków i
osadów.
W oczyszczalniach ścieków stężenie zanieczyszczeń jest zmienne (9-94%) w
zależności od regionu i rodzaju urządzeń prowadzących proces uzdatniania .
Związki nonylphenolu znajdują się w ściekach sa wpuszczane zazwyczaj do rzek,
ujść rzek i oceanów co prowadzi…
… digestion: Bruno et al.
242 mg/kg
(2002)
China 1 Final effluent: 1.5 μg/l Shao et al.
(2003)
Zanieczyszczenia wody
• Większość badań skupia się na identyfikacji nonylofenolu w
środowisku wodnym ,jego występowanie jest głównie
spowodowane działalnością człowieka. Głównym źródłem
nonylofenol w wodach powierzchniowych (Strumienie, rzeki, jeziora
i ujściach rzek), oceanach i w osadach
wydaje się być ściśle…
… .
• Zakres Temperatury wód podziemnych są zazwyczaj niskie co prowadzi do
ograniczeń węgla i tlenu . W konsekwencji zwiazki mikrobiologiczne są
ograniczone i zanieczyszczenia przechodzą bardzo wolno, pozwalając do
rozproszenia się nawet do kilku kilometrów od źródła zanieczyszczeń.
• Biodegradacja jest krytycznym etapem regulacji przenikania, ponieważ
przy strefie warstwy wodonośnej znajdują się obfite…

wynosiła 0,242 μg/dm3, z wyższymi wartościami w obszarów
miejskich 0,478 μg/dm3
Toksyczności
Nonylofenolu jest w stanie zakłócać systemy regulacyjne z różnych typów komórek poprzez kilka
mechanizmów, które obejmują:
• 1. Powodują toksyczność w komórkach dróg oddechowych, prawdopodobnie prowadzą do zmiany
przepuszczalności błony mitochondriów; EC50 1,8 mg / l
• 2. niekorzystne wpływy na transport aktywny wapnia do siateczki sarkoplazmatycznej w
spoczynkowych komórkach mięśni szkieletowych; IC50 880-2420 mg / l
• 3. hamują wzrost komórek , zaburzenia endokrynologiczne , stężenie skuteczne N660 mg / l
• 4. zwiększenie proliferacji (silne rozrastanie się czegoś, gwałtowny rozwój )komórek gruczołu
sutkowego w ekspozycji stężenia 0,01 mg / dzień
• 5. zmienia kinetykę cyklu komórkowego przez konwersję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz