Wykład - polityka wzrostu gospodarczego i analitycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - polityka wzrostu gospodarczego i analitycznego - strona 1 Wykład - polityka wzrostu gospodarczego i analitycznego - strona 2 Wykład - polityka wzrostu gospodarczego i analitycznego - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA WZROSTU GOSPODARZEGO I ANTYCYKLICZNA Równowaga ogólna to stan w którym w pełni wykorzystuję się zasoby, zachodzi równość między popytem a podażą ( towary i usługi); równowaga obejmuje wymianę z zagranicą w formie pieniężnej i rzeczowej. Równowaga cząstkowa obejmuje taki stan w odniesieniu do rynków cząstkowych (tj. samochód, mieszkanie) ; uzyskanie równowagi cząstkowych na wszystkich segmentach rynku NIE JEST MOŻLIWE ; jeżeli suma równowag cząstkowych daje równowagę ogólną jej osiągnięcie byłoby nierealne . Można osiągnąć równowagę ogólną jako efekt sumy nierównowag cząstkowych w ujęciu globalnym; keynesiści uważali, że osiągnięcie równości między globalnymi oszczędnościami a globalnym inwestycjami= równowaga ogólna Równowaga wewnętrzna harmonijny wzrost produkcji, konsumpcji, inwestycji i podaży pieniądza.
Równowaga zewnętrzna to zrównoważony bilans płatniczy , czyli zestawienie wpływów i wydatków państwa z tytułu wymiany handlowej oraz transferów finansowych.
*najczęściej występuje nierównowaga wiążę się to z kryzysem nadprodukcji, czyli nadmierny wzrost produkcji, któremu nie towarzyszy identyczne tempo konsumpcji-powoduje to spadek stopy zysku. Zysk to różnica między dochodem uzyskanym z działalności a kapitałem zainwestowanym. Producenci wycofują się z aktywności gospodarczej redukując tym samym zatrudnienie Cykl koniunkturalny oznacza występujące naprzemian okresy przyspieszenia i spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Wahania takie są typowe dla gospodarek rynkowych i w praktyce nie daje się im zapobiec(np. wahania sezonowe związane z klimatem lub kataklizmami).
Wzrost gospodarczy to proces zwiększania zasobów dóbr i usług konsumpcyjnych, a w szczególności taki wzrost ilościowy, który zapewnia zwiększenie ilości dobór i usług konsumpcyjnych przypadających na mieszkańca danego kraju, jego miernikiem jest PKB w skali roku. Zmiany jakościowe towarzyszące rozwojowi gospodarczemu są:
* przekształcenia strukturalne w gospodarce,
* zmiana modelu konsumpcji,
* poprawa stopy życiowej.
Rozwój ekonomiczny prowadzi do rozwoju społecznego (zmiany w postawach społecznych,zmiany w funkcjonowaniu urządzeń i instytucji społecznych)- prowadzi do poprawy jakości życia społeczeństwa, wzrostu dorobku naukowego i kulturowego.
*o tempie wzrostu decyduje polityka gosp. państwa. MIERNIKI POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZN0-GOSPODARCZEGO(najbardziej rozpowszechniony to PKB)
*obiektywne niezależne od świadomości osób uczestniczących w rozwoju, wyrażone w jednostkach naturalnych lub w pieniądzu, PKB/jednego mieszkańca np. wskaźnik analfabetyzmu, bezrobocia, dostęp do ochrony zdrowia, wartość kaloryczna spożywanych posiłków, wskaźnik umieralności itd. - mają one charakter

(…)

… gosp. Przejawia się w niedorozwoju gałęzi produkujących dobra inwestycyjne np. niedorozwój sektora usług w okresie transformacji Polski
*brak siły roboczej( w ogóle przezwyciężany jest wzrostem wydajności pracy)
*bariera surowcowa niedostatek surowców, jest przezwyciężana dzięki handlowi zagranicznemu
*bariera handlu zagranicznego jest konsekwencją występowania innych barier i oznacza konieczność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz