Władztwo administracyjne - strona 6

Formy działań faktycznych

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Maja Kozłowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 966
Wyświetleń: 6321

, Nie oznacza to, że organy administracji publicznej nie korzystają z władztwa administracyjnego i podejmują...

Pojęcie administracji publicznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

zarządzeń w drodze przymusu, zgodnie z przepisami prawa. Władztwo administracyjne - prawo użycia przymusu...

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

strukturalny NIK Prezes - władztwo administracyjne Kolegium - org. stanowiący, wypracowuje modele rozwiązania...

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

) lub we własnym imieniu i na własną odp. - dysponuje władztwem administracyjnym - wypełnia funkcje władcze...

Samorząd gospodarczy i zawodowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

władztwo adm.; przynależność obowiązkowa → nie wyłącza to wolności do zrzeszania się, bo samorząd wypełnia...