Władztwo administracyjne elementy

Norma, a przepis.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami gdzie zachowanie jednego implikuje zachowanie drugiego. Elementy...

Opis administracji - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 833

jest w 3 kontekstach: → władztwo adm jako cechę form działania administracji → jako element konstrukcyjny...

Pojęcie administracji- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 952

w stosunki społeczne - można wyróżnić władztwo administracyjne i władztwo zakładowe (to np. władztwo...

Zakres materiału na kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1470

wstępne.  Rozdział II. Krajowe źródła prawa administracyjnego.  Rozdział IV. Podstawowe elementy prawa...

Władztwo zakładowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3500

przez użytkownika lub z mocy wyroku sądowego, istnieje podział na władztwo administracyjne i fachowe ...

Corpus i animus - omówienie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1988

władztwem nad rzeczą. Posiadanie według rzymian miało dwa elementy. Pierwszym z nich był element obiektywny...