Zakres materiału na kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres materiału na kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Zakres materiału
KOLOKWIUM I – PRAWO ADMINISTRACYJNE (kwiecień 2012 r.)
I.
Administracja i prawo administracyjne
 Funkcje administracji
 Podział i normy prawa administracyjnego
 Stosunek administracyjnoprawny
Zasady prawa administracyjnego.
Źródła prawa administracyjnego
 Źródła prawa
 Charakterystyka systemu źródeł prawa administracyjnego
 Prawo powszechnie obowiązujące
 Prawo obowiązujące wewnętrznie
 Uzupełniające źródła prawa
Promulgacja
 Wspólnotowe prawo administracyjne
Prawo ustrojowe:
 Organy adm. publ.– pojęcie, zasady budowy
 Urzędy
 Centralizacja i decentralizacja
 Koncentracja i dekoncentracja
 Struktura organów adm. publ.
 Funkcje zlecone
 Powiązania organizacyjne między organami adm. publ.
 Władztwo administracyjne
 Zakres działania a kompetencje, właściwośd organów
 Publiczne prawa podmiotowe
 Rzeczy publiczne
 Ciężary publiczne
 Zakłady administracyjne
Administracja centralna:
 Prezydent
 Rada Ministrów
 Minister i ministerstwo
 Centralne organy administracji rządowej (tzw. urzędy centralne)
II.
III.
IV.
V.
Podręcznik „Prawo administracyjne” red. M. Wierzbowski:
 Rozdział I. Zagadnienia wstępne.
 Rozdział II. Krajowe źródła prawa administracyjnego.
 Rozdział IV. Podstawowe elementy prawa europejskiego.


Rozdział V. Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego. (Bez podrozdziału o Samorządzie)
Rozdział VI. Administracja centralna
Ustawy:
 Wyciąg z Konstytucji
 Ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 Ustawa z dn. 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
NA KOLOKWIUM OBOWIĄZUJE MATERIAŁ Z ZAJĘD + PODRĘCZNIK + USTAWY!
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz