Prawo administracyjne - kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - kolokwium - strona 1 Prawo administracyjne - kolokwium - strona 2 Prawo administracyjne - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO ADMINISTRACYJNE przygotowanie do kolokwium ministrare (łc.) - posługiwać się, kierować, wykonywać, pomoc, służenie (przedrostek ad - w trybie ciągłym) administracja - planowa działalność ludzka, zmierzająca do realizacji określonych celów (różne typy administracji w zależności od celów); posiada władczą formę; wyróżniamy administrację publiczną (działa w interesie publicznym, państwowym) i prywatną (działa w interesie prywatnym; chroni jednostkę)
Problemy z definicją administracji:
- jest to to, czego nie umiemy precyzyjnie nazwać w doktrynie
- trudno ustalić zakres działania administracji (państwo często ingeruje z życie obywateli; zakres swobody działań jednostek oraz administracji jest objęty regulacjami prawnymi) - pojęcie to często ulega przeobrażeniu (administracja dzisiejsza nie będzie miała takiej samej formy jak administracja w przyszłości); pojęcie znikające - L. von Stein administracja to, to czego nie umiem nazwać - E. Forsthoff administracji nie można zdefiniować, można ją jedynie opisać definicja wg Ottona Mayera - DEFINICJA WIELKIEJ RESZTY - administracja to ta część działalności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem, ani sądownictwem - zatem jest to władza wykonawcza
definicja ta niewiele określa
trójpodział władzy jest strukturą przydatną, jednak nie oddaje w pełni rzeczywistości, pomagając definiować administrację administracja ulega zmianom, a więc trójpodział władzy jedynie częściowo ją opisuje
PRÓBA ZDEFINIOWANA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Administracja to system złożony z ludzi zorganizowanych w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego, polegającej na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo administracyjne oraz środki materialno-techniczne. dobro wspólne - interes obywateli, interes wspólny; traktowany in abstracto (abstrakcyjnie) środki materialno-techniczne - administracja nie jest w stanie bez nich funkcjonować Administracja to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych podejmowana na podstawie prawa i w określonych prawem formach przez organy i podmioty administrujące, na rzecz realizacji celu publicznego ( podmioty i org. administrujące nie muszą być państwowe) CECHY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ zaliczana do władz y wykonawczej jest związana prawem zgodnie z art. 7 K
zakres swobody działań administracji uregulowany przez przepisy prawa (coraz częściej przepisy prawa administracyjnego dają większą swobodę funkcjonowania organów adm.)


(…)

… jedna ze stron dysponuje władztwem administracyjnym przymus państwowy stosowany przez organ brak prawnej równości podmiotów
nierówność interesów między zachodzi między podmiotem administracyjnym a administrowanym działania w interesie publicznych (państwo) i prywatnym (obywatel)
przedmiot stosunku: działania w zakresie administracji publicznej ograniczona swoboda lub jej brak przy określaniu współuczestników…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz