Opis administracji - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opis administracji - omówienie(I sem) - strona 1 Opis administracji - omówienie(I sem) - strona 2

Fragment notatki:

OPIS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:
-działa w imieniu i na rachunek państwa - lub innego odrębnego od państwa podmiotu władzy publicznej, któemu przekazano władzę
-działa w interesie publicznym, który może ale nie musi pokrywać się z interesem indywidualnym jednostki
-cele administracji stanowią pewien wycinek celów państwa, a działania podejmowane ze względu na powyższe cele możemy określić jako funkcje administracji
-cele, działania i jej rezultaty ocenia się w kategoriach politycznych
-trwała w granicach trwałości państwa, ponieważ cele państwa odzwierciedlają ciągły proces rozwoju życ ia społecznego i zmierzają do ciągłego sterowania tym procesem
-działa na podstawie i w granicach prawa - musi istnieć kompetencja i w granicach tej kompetencji możliwe jest podjęcie działania
-ukierunkowana na przyszłość, aktywność, inicjatywa, podstawowe działania adm to wykonywanie ustaw a także inicjowanie i podejmowanie działań w ramach prawa
-działa w sposób ciągły i stabilny [co do zasady]
-oparta na zawodowym personelu
-ma charakter monopolityczny, działa w ramach powierzonej kompetencji bezosobowy
-nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku
-działa z urzędu jak i na wniosek
-podejmuje konkretne środki mające na celu uregulowanie spraw jednstkowych; ustawy mają co do zasady charakter generalny i abstrakcyjny; organizacyjno-prawne
-zorganizowana na zasadzie kierownictwa i podporządkowania
-działa w formach władczych zabezpieczonych możliwością zastosowania przymusu, pojawia się pojęcie WŁADZTWA ADMINISTRACYJNEGO [imperium]:
*jest to szczególna postać władztwa państwowego
*termin ten używany jest w 3 kontekstach:
→ władztwo adm jako cechę form działania administracji
→ jako element konstrukcyjny pojęcia organu administracji
→ w ramach rozważań nad stosunkiem administracyjnoprawnym
*polegająca na ukształtowaniu sytuacji prawnej podmiotu administrowanego lub jednostki organizacyjnej administracji
*jednostronnie poprzez wydanie aktu prawnego oraz zastosowania zorganizowanego przymusu bezpośredniego na podstawie obowiązującego prawa w celu jego wykonania, bez ingerencji sądów
*zaistniały stan wiąże zarówno organ jak i podmiot, którego sytuacja została ukształtowana, inne podmioty i sądy
*przymus ten może przybrać formę przymusu fizycznego jak i wpływanie na zachowanie jednostki innytmi środkami - niekiedy wystarczy groźba zastosowania, może przyjąć postać przymusu egzekucyjnego albo kary administracyjnej lub kryminalnej
*istnieje możliwość udzielania władztwa przez państwo innym podmiotom wykonującym funkcje adm publicznej w oznaczonym zakresie np.: samorządom zawodowym czy gospodarczym bądź terytorialny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz