Pojęcie administracji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie administracji- opracowanie - strona 1 Pojęcie administracji- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawo administracyjne - wykład 1.
Pojęcie administracji
Może być zarówno administracja domów mieszkalnych jak i administracja publiczna;
ADMINISTRACJA - łac. Ministrare → wykonywać, kierować, pomagać, służyć;
Współcześnie administracja rozumiana w roli służebnej - to administracja jest dla nas a nie my dla administracji;
Administracja - planowa działalność ludzka zmierzająca do określonych celów, a od tego jakie są te cele mamy różne rodzaje administracji
ADMINISTRACJA
Prywatna Publiczna
Interes prywatny interes publiczny,
DOBRO WSPÓLNE
Problemy z definicją prawniczą (niektórzy odchodzą od definiowania administracji):
Zakres działania administracji ← trudną zdefiniować administrację, ponieważ ma bardzo szeroki zakres działania;
Pojęcie znikające (teoretycy prawa administracyjnego nie mogą tej administracji `złapać');
L. von Stein - administracją jest po prostu to, czego nie umiem nazwać;
E. Forsthoff - administracji nie można zdefiniować, można ją tylko opisać
Definicja negatywne
Administracja publiczna jest to ta część działalności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem ani sądownictwem
Definicja negatywna administracji jest to jedyna definicja, co do której wszyscy się zadają, ale nie jest wystarczająca. Wielu autorów uważa, że jest to dobra definicja, czasami ją rozszerzając
Jednym z problemów definiowania administracji jest to, że wpływa na nią m.in. kontekst polityczny
Współczesna definicja
Administracja publiczna jest to system złożony z ludzi zorganizowany w celu stałej, systematycznej, skierowanej ku przyszłości realizacji dobra wspólnego, jako misji publicznej (* typowy element współczesnej definicji administracji publicznej, cel dla którego działa administracja publiczna → dobro wspólne) polegającej głównie, lecz nie wyłącznie na bieżącym wykonywaniu ustaw, wyposażonych w tym celu we władztwo państwowe oraz środki materialno-techniczne. (Prawo administracyjne część ogólna, Cieślak, Lipowicz, Niewiadomski)
Przez administrację publiczną rozumie się zespół działań i czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych podejmowanych na podstawie prawa i w określonych prawem formach przez różne organy, podmioty i instytucje na rzecz realizacji interesu publicznego (Administracja publiczna zagadnienia ogólne, M. Kulesza, H. Izdebski).


(…)

… na poziomie Parlamentu (decyduje, która z grup będzie ważniejsza)
Wyposażenie we władztwo administracyjne
- zakotwiczona w ustawie możność wydawania nakazów i zakazów, zezwoleń i koncesji, którym przysługuje domniemanie legalności
- władztwo ulega stopniowaniu (inne w zakładzie karnym, inne w szkole wyższej, inne w przedszkolu)
- od ustawodawcy i ze względu na dobro wspólne zależy stopień ingerencji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz