Pojęcie gminy, powiatu, województwa i samorządu

Nasza ocena:

4
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie gminy, powiatu, województwa i samorządu - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie samorządu terytorialnego. 3.Pojecie samorządu terytorialnego
Samorząd terytorialny jest to powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa związek lokalnego społeczeństwa powołany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej oraz wyposażony w środki materialne umożliwiające realizację nałożonych zadań i przyznanych uprawnień. Wiąże się to ściśle z względną niezależnością organów samorządowych, możliwością wyboru organów przedstawicielskich, stosowaniem władztwa administracyjnego oraz podległości nadzorowi państwa obejmującemu legalność i celowość. 4.Pojęcie gminy, powiatu, województwa. 4.Pojecie gminy, powiatu, województwa
Wg ustawy o samorządzie gminnym Gmina to wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Ustawa stanowi również, że mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Wg ustawy o samorządzie powiatowym - mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
Zarówno gmina jak i powiat są wspólnotami o charakterze lokalnym. Wszędzie tam gdzie stanowi się o wspólnotach lokalnych mamy na myśli gminę i powiat. W ustawie o samorządzie województwa - stanowi się o regionalnym charakterze tej wspólnoty.
Zgodnie z przepisami tej ustawy mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa region. wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Na pojęcie gminy, powiatu i województwa składają się również zadania z zakresu administracji publicznej do których wykonania jednostki samorządu terytorialnego zostały powołane.
Doktryna prawa administracyjnego wskazuje cztery elementy składające się na pojęcie powiatu, gminy i województwa:
1.Terytorium
2.Mieszkańcy tworzący wspólnotę terytorialną
3.Zadania z zakresu administracji publicznej przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do wykonania.
4.Możliwość korzystania z władztwa administracyjnego - tworzenie prawa i wykonywanie administracji Pochodną stosowania władztwa są stosunki administracyjno - prawne. W ramach stosowania władztwa stosuje się przymus.
5.Pojęcie wspólnoty samorządowej. 5.Pojecie wspólnoty samorządowej
Wspólnota samorządowa : korporacja terytorialna, która została wyodrębniona granicami jednostek samorządu terytorialnego. Ludzi mieszkających na danym terytorium łączą wspólne sprawy , zależności często łączące się ze wspólnym zamieszkiwaniem. Wspólnota składa się z osób fizycznych, w przypadku wspólnot terytorialnych składa się z podmiotów określonych pojęciem :mieszkaniec powiatu, gminy, województwa. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz