Właściwy stan ochrony

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków...

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Ma na celu: Zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony...

Formy ochrony przyrody - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

gatunkowa organizmów żywych na celu ma zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony - ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach...

Formy ochrony przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Chrzan
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4060

przetrwanie i właściwy stan ochrony roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, a także zachowanie...