Użytki rolne - strona 27

Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

FINASE PUBLICZNE 1. Pojęcie środków publicznych- * dochody publiczne, * środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, * przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu teryto­rialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu­blicznych pochodzące: a) z...

Podstawy nauki o finansach

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 2142

o ubezpieczenie rolnicze (obejmuje to tylko użytki rolne). Zstępny - osoba z pokolenia niżej niż dana generacja...

Polskie rolnictwa a integracja europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

się do znaczących producentów żywności w Europie. Posiadamy trzecie miejsce pod względem powierzchni użytków rolnych...

Ubezpieczenie - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Damian Walczak
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2611

użytków rolnych - składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa...