Użytki rolne - strona 28

Polska a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 917

z Polską „wejdzie” do Unii trzeci co do wielkości areał użytków rolnych (18,5 mln ha) oraz ogromna rzesza...

Geografia - Łańcuch troficzny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1925

maleje wraz ze wzrostem wysokości. Użytki rolne zajmują ok. 48 mln km2, tj. ok. 36% zamieszkanej...

Socjologia wsi - wykład 4 (1)

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

strukturalną regionu jest bardzo wysokie zatrudnienie w rolnictwie w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych...

Pojęcie i rodzaje podatków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1351

, naliczany od powierzchni użytków rolnych przeliczonych na tzw. hektary przeliczeniowe przy uwzględnieniu...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2765

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych...

Notatki z wykładów i podręczników

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

użytków rolnych Powyżej 50ha Woj. Śląskie, pomorskie, poznańskie Powierzchni ogólnej bez względu...