Użytki rolne - strona 29

Organizacja procesu technologicznego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Adam Duda
  • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

WŁAŚCIWOŚCI GLEB Temu służą także melioracje użytków rolnych, uprawa roli, nawożenie i ochrona roślin...

Polityka zatrudnienia

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1575

, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 hektarów przeliczeniowych...

Bydło

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2121

w strukturze użytków rolnych tych użytków, które są przeznaczone pod uprawę roślin będących paszą dla krów...

Notatki(4) - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

rodzinnego użytków rolnych (grunty orne, sady, łąki, pastwiska) to 300 ha Grunty rolne to powierzchnia ogólna...

Finanse - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1246

Zagadnienie ogólne finansów : Finanse jest to ogól zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany wartości. Na ruch pieniądza składa się : Gromadzenie. Podział wydatkowanie środków pieniężnych. Przedmiotem zainteresowania finansów jest pieniądz będący w mchu...