Planowanie w przedsiębiorstwie rolniczym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Planowanie w przedsiębiorstwie rolniczym - strona 1 Planowanie w przedsiębiorstwie rolniczym - strona 2 Planowanie w przedsiębiorstwie rolniczym - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD XIV -Planowanie w przedsiębiorstwie rolniczym. 1 Rodzaje planów sporządzanych w przedsiębiorstwach rolniczych według różnych kryteriów. Według okresu którego dotyczą: plan dzienny (dyspozycja dzienna) - dotyczy tylko jednego dnia. Jego przedmiotem jest rodzaj i kolejność wykonywanych robót w przedsiębiorstwie. Przygotowywany jest poprzedniego dnia na podstawie aktualnego stanu prac i stopnia ich pilności. W przedsiębiorstwach wielkoobszarowych, zatrudniających do kilkudziesięciu pracowników, plan dzienny przygotowywany jest na piśmie w formie dyspozycji dziennej. W przedsiębiorstwach rodzinnych , zatrudniających do kilku osób, głównie członków rodziny, rolnik również planuje prace na dany dzień, ale w sposób mniej formalny - „w głowie”. Wskazane jest przygotowanie takiego planu na dzień pogody i niepogody by wyeliminować element zaskoczenia. plany tygodniowe - również dotyczy przebiegu prac, z tym że dotyczy całego tygodnia. Tego rodzaju plan nie zawsze jest sporządzany w przedsiębiorstwach rolniczych. plany kampanijne - dotyczą dłuższego okresu, najczęściej wiążącego się z rodzajem prac polowych jak: przygotowanie gleb i siewy wiosenne, sianokosy, żniwa, wykopki. W tych planach uwzględnia się wykorzystanie siły roboczej i pociągowej oraz maszyn, a także zaopatrzenia i odstaw. Plany te mają umożliwić wykonanie poszczególnych prac rolniczych w optymalnych terminach agrotechnicznych, odbiór różnych zamówionych towarów w ustalonych terminach oraz dotrzymanie umownych terminów odstaw produktów. Przy sporządzaniu planów kampanijnych najlepiej posłużyć się metodą „przez roboty” lub metodą normatywną plany roczne średniookresowe (2-5 lat) długookresowe (powyżej 5 lat) według charakteru planu: taktyczne - dotyczą taktyki działania i krótszego horyzontu czasowego (poniżej 1 roku). Operacyjne - to także plany krótkookresowe , najczęściej jednoroczne lub dwuletnie. Zawierają one zbiory decyzji o przydziale zasobów, stosownie do przyjętych zadań. Stanowią elementy realizacji planów strategicznych. Strategiczne - dotyczy zasadniczych zmian w stanie w organizacji zasobów przedsiębiorstwa. Dotyczy to ziemi ,trwałych środków produkcji, a także pracy. W planach taktycznych i operacyjnych zasoby tych środków pozostają na stałym poziomie. 2. Przesłanki i potrzeby planowania w przedsiębiorstwie rolniczym Planowanie staję się szczególnie konieczne w sytuacji niepewności co do przebiegu zdarzeń. Dzięki temu można przewidzieć niektóre zdarzenia i właściwie się do nich przygotować. Potrzeby planowania wynikają z następujących przesłanek.

(…)

….
Przykład
Struktura zasiewów na glebach dobrych:
Pszenica oz 20%
Jęczmień j 20%
Buraki cukrowe 20%
Rzepak 20%
Lucerna 20%
Zmianowanie pięciopolowe:
Burak cukrowy
Jęczmień jary z wsiewką
Lucerna
Rzepak
Pszenica ozima
Płodozmian pięciopolowy (3 lata):
Rzepak
Pszenica ozima
Lucerna
Burak cukrowy
Jęczmień jary z wsiewką.
41. Biznesplan i jego istota, różnice w stosunku do projektu gospodarczego urządzenia…
… i wybiera najlepszy wariant na jego podstawie.
13 .Sposoby wyjścia przy sporządzaniu projektu gospodarczego urządzenia metodami bilansowymi
W metodzie bilansowej opracowanie projektu można rozpocząć stosując różne punkty wyjścia. Najczęściej stosuje się następujące:
Od żywienia roślin ( zapotrzebowanie na obornik) - polega na obliczeniu niezbędnej ilości obornika, w celu utrzymania żyzności gleby na odpowiednim poziomie. Szczególnego znaczenia nabiera to wyjście w sytuacji drogich nawozów mineralnych.
Etapy:
Obliczenie zapotrzebowania na obornik w celu utrzymania żyzności gleby (5-7t/ha obornika rocznie)
Obliczenie liczby niezbędnych sztuk obornikowych( zapotrzebowanie na obornik w tonach/10t)
Ustalenie struktury stada zwierząt danego gatunku
Obliczenie zapotrzebowania na paszę
Obliczenie powierzchni…
… rozwiązania, które z punktu widzenia przyjętego kryterium optymalności jest najlepsze z możliwych. Metody te dzielimy na metody programowania liniowego i oraz na metody oparte na zależnościach nieliniowych (np. metoda planowania programu)
Metoda planowania programu ( omówiono dokładnie w punktach 19, 20,21)
Programowanie liniowe- jest to metoda matematyczna, przedstawiająca zależności bilansowe jako układ równań i nierówności liniowych tworzących jeden system zależności liniowych, pod warunkiem że istnieje określone kryterium celu. Dlatego metodami programowania liniowego można się posługiwać jedynie wtedy, gdy między przyczyną (nakładem), a skutkiem (efektem) istnieje zależność liniowa, tzn. jeśli określonym zmianom ilościowym wielkości stanowiącej przyczynę odpowiadają proporcjonalne zmiany wielkości…
…, jej rodzaje i kierunki wykorzystania w sporządzaniu projektów wstępnych gospodarczego urządzenia.
SYMULACJE - opracowanie różnych wariantów rozwiązań w ramach jednego modelu decyzyjnego. Nie opiera się na algorytmie prowazącym do rozwiązania optymalnego.
Odpowiada na pytania: co będzie gdy ? co będzie jeśli ? Istotą jest opracowanie jak największej ilości wariantów. Rodzaje symulacji:
1. Kombinatoryczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz