Poziom i struktura produkcji gospodarstwa rolnego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poziom i struktura produkcji gospodarstwa rolnego- opracowanie - strona 1 Poziom i struktura produkcji gospodarstwa rolnego- opracowanie - strona 2 Poziom i struktura produkcji gospodarstwa rolnego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

POZIOM I STRUKTURA PRODUKCJI GOSPODARSTWA ROLNEGO.
1.
Definicje głównych kategorii produkcyjnych i charakterystyka występujących między
nimi powiązań.
Produkcja jest to suma produktów i usług wykonywanych w danej jednostce produkcyjnej
(gospodarstwo, kraj) w określonym czasie (z reguły 1 rok). Wyróżniamy trzy kategorie
produkcji: globalną, końcową i towarową. Produkcja globalna jest sumą wszystkich
wytworzonych w gospodarstwie produktów i usług, zarówno te które opuszczają proces
produkcji, jak i te które są dalej przetwarzane. Odmianą jej jest obrót globalny. Produkcja
globalna jest większa od obrotu globalnego o obrót wewnętrzny między gałęziami: PG = OG
– OW.
Obejmuje też obrót między działami wewnętrznymi w ramach produkcji globalnej. Są to
pasze obornik. Wadą tej produkcji jest to, że nie nadaje się do porównania gospodarstwa pod
względem produkcyjnym.
Produkcja globalna:
1.
zawiera produkty nierynkowe, więc trudno określić ich wartość (pasze)
2.
zawiera produkty trudne do określenia, dlatego jest szacunkowa.
Liczymy ją metodą wg miejsca produkcji.
Produkcja globalna:
- nie nadaje się do porównywania poziomów produkcji, ale wykorzystywana jest do
obliczenia struktury gospodarstwa;
- nie nadaje się do określenia nastawienia produkcyjnego.
Gospodarstwo może być nastawione na produkcję roślinną i produkcję zwierzęcą – wyboru
dokonujemy, gdy jest większa produkcja globalna:
Produkcja
global
roślinna
na
Zboża
18,8
Ziemniaki
10,8
Warzywa
7,8
PR(60%) + PZ(40%)
Produkcja końcowa – suma produktów i usług wykorzystywanych w gospodarstwie w ciągu
roku, które mają postać produktów ostatecznych czyli opuszczają gospodarstwo – idą na
sprzedaż lub spożycie. Produkcja ta:
1.
Nie zawiera półproduktów.
2.
Nie jest końcowym efektem gosp.
3.
Nie jest mniejsza od produkcji globalnej o obrót wewnętrzny między działami.
Do obrotu wewnętrznego zaliczamy własne pasze, nasiona i obornik. Obejmuje produkty
spożywcze i spożywane przez właściciela.
Produkcja końcowa brutto:
PKB = PG – OW = PT + K + R
(60% PG)
Gdzie R – przyrost remanentu. Produkcja globalna pomniejszona o obrót wewnętrzny.
Produkcja końcowa netto:
PKN = PKB – NPR
(90% KKB)
Jest to cała produkcja wytworzona pomniejszona o nakłady pochodzenia rolniczego. Nie
nadaje
się
ona
do
ilustracji
struktury
produkcji,
preferuje
działy
przetwórcze.
Wykorzystywana jest do:
- poprawnie określa ilość gospodarczej produkcji;
- używana do porównywania produkcyjności;
- wyjściowa
Nakłady pracy 9.7 kategoria do określania dochodu;
produkcyjny gospodarstwa tworzą te gałęzie, które
- kierunek
wytwarzają więcej niż 30% produktów gospodarstwa;
- określa produkcyjność ziemi (stopień wykorzystania ziemi).
Produkcja towarowa brutto - suma produktów i usług występujących w gospodarstwie w
ciągu roku, które to produkty zostały sprzedane lub wystawione na sprzedaż (nie uwzględnia
zakupu), obejmuje cała sprzedawaną produkcję. Jest niezależna od określenia badania.
Szacuje rzeczywistą ilość ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz