Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiazywania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiazywania - strona 1 Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiazywania - strona 2 Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiazywania - strona 3

Fragment notatki:

Temat: „ Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiązywania.”
O zajęciu się przeze mnie tematem pt. „ Problemy byłych PGRów i sposoby ich rozwiązywania.” zadecydowało przekonanie, że jest to temat niezwykle ciekawy i niezmiernie ważny nie tylko dla społeczności wiejskiej, ale dla wszystkich obywateli naszego kraju. Mimo, że nie jestem mieszkańcem wsi sprawy tego środowiska bardzo mnie interesują i ciekawią. Dlatego uważam, że pozwoli mi to spojrzeć na wiele problemów z pewnego dystansu, a tym samym zachować obiektywizm w wyciąganiu wniosków. Myślę, bowiem, że związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ważne jest przyjrzenie się dotychczasowej sytuacji, jaka panuje w rolnictwie w naszym kraju. Rolnictwo jest tą dziedziną gospodarki, która będzie miała szanse i możliwość zyskać najwięcej na integracji. To jednak czy tak się stanie w głównej mierze zależy od nas samych. Problemy, jakie niesie ze sobą przyjęcie Polski do UE nie pojawiły się w tym eseju przypadkowo. Nasz kraj 14 lat temu miał już możliwość przeprowadzenia gruntownej restrukturyzacji obszarów wiejskich, a mimo to z tego nie skorzystał. Skutki tych zaniedbań i niekompetencji są odczuwane do dzisiaj i co jest jeszcze bardziej przerażające to fakt, że nikt nie ma sensownego pomysłu jak temu zapobiec. Zastanawia mnie fakt, czy my Polacy potrafimy uczyć się na swoich błędach, czy musi się najpierw coś zawalić zanim zabierzemy się do uczciwej pracy. Jak wcześniej wspomniałem po roku 1989 w Polsce nastąpiły gwałtowne przemiany społeczno- gospodarcze, które były następstwem upadku ustroju komunistycznego. Wiele instytucji i przedsiębiorstw państwowych będąc nieprzystosowanych do nowych warunków gospodarki rynkowej zostało zlikwidowanych. Taki sam los czekał uspołecznione gospodarstwa rolnicze, które opierały głównie swoją działalność na subwencjach rządowych. Dlatego takim przedsiębiorstwom nie zależało na osiągnięciu jak najlepszych wyników finansowych, gdyż straty były pokrywane przez państwo, co po ich odebraniu było główną przyczyną ich upadku. Dla wielu ludzi była to dramatyczna sytuacja, gdyż pozbawiło ich nie jednokrotnie jedynego źródła utrzymania. Czego konsekwencją było doprowadzenie wielu byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i ich rodzin na skraj nędzy i ubóstwa, a co za tym idzie brak wystarczającej ilości środków materialnych potrzebnych do godnego życia [Słownik Socjologiczny, 2000 :233]. Specyfika produkcji rolniczej oraz fakt, że często PGRy były jedynym miejscem pracy dla całych wsi spowodowało, bardzo niewielu osobom udało się wyrwać z „zaklętego kręgu” bezrobocia. Problem był i jest nadal tym większy, że najczęściej są to osoby bez odpowiednich umiejętności i wykształcenia, które pozwoliłoby na zatrudnienie w innych branżach gospodarki. Niestety przyczyną tej sytuacji była polityka i działania prowadzone przez władze Polski Ludowej. Wpoiła ona pracownikom PGRów zasady i wartości, które stały się teraz główną przyczyną ich nieporadności i zagubienia w warunkach gospodarki rynkowej.

(…)

… Maja) „Rolnik po szkodzie”, Gazeta Wyborcza, s.16-17.
Encyklopedia Powszechna PWN Warszawa 1975
Ryszard Cholewa, Tadeusz Ostrowski „Państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”
Anna Pawełczyńska Kwartalnik „Kultura i społeczeństwo” 2001
Jan Gajewski „Tropami absurdów ekonomicznych”
7

…. Aby zrozumieć jak wiele ludzi i jak wiele ziemi znajdowało się w ręku państwa to można przytoczyć tu pewne dane. Otóż w latach 1950 było 9,6% wszystkich użytków rolnych w Polsce, w 1970-15,4, a w 1980 -19,5%. Widać, więc, jak wielką rolę pełniły te podmioty w Polsce Ludowej. Najwięcej gospodarstw uspołecznionych znajdowało się w dawnym województwie szczecińskim, koszalińskim, gdańskim i elbląskim. Warto…
… były częste próby odwołania Leszka Balcerowicza, który jest powszechnie uważany za sprawce trudnej sytuacji wsi polskiej. Okres bezpośrednio poprzedzający transformację był dla rolnictwa złotą erą. Pan Małachowski pisze, że: „Polska Ludowa miała tysiąc wad, ale na wsi będzie wspominana jako wiek złoty, z przerwami na błędy i wybaczenia. Mimo nich zapewnił chłopom awans i dobrobyt na skale naszej historii, jak dotąd niespotykana.”[Gazeta Wyborcza marca 1999]
Dlatego polska wieś tak źle ocenia 14 lata przemian gospodarczych Można powiedzieć, że w odniesieniu do PGRów zastosowano tzw. „ścieżkę terapii szokowej”, nie biorąc pod uwagę, ani celów, ani skutków społecznych tego przedsięwzięcia. Obserwując działania państwa i władz samorządowych można niestety dojść do wniosku, że problem ten nie jest zauważany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz