Użytki rolne - strona 26

Wieś a obszary wiejskie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wsi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

chłopskie o charakterze socjalnym, przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 3,7 ha użytków rolnych...

Polityka ekologiczna

  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

lesistości do 30%, wymaga zalesienia ponad 600 tys. ha gruntów. Tab. 4. Zalesienia użytków rolnych...

Podatki

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2828

lub gminy. Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, lasów, gruntów...