Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE - strona 1 Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE - strona 2 Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE - strona 3

Fragment notatki:


DOSTOSOWANIE POLSKIEGO ROLNICTWA DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI 1 Wstęp …………………………………………………………………….…….
2 Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej …………………….……
- Warunki produkcji rolnej ……………………………....….….………
- Struktura polskiego rolnictwa ………………………...…..…………..
- Ceny ziemi …………………………………..……………....….…….
- Zatrudnienie w rolnictwie ………………………….……….………...
3 Co oznacza dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE? ….….….....
4 Handel z krajami UE ……………………………………………….………….
- Polski eksport i import produktów rolno-spożywczych do krajów UE - Towary eksportowane przez Polskę do UE, objęte przywilejami ……
Program pomocy dla polskiego rolnictwa …………………………….……….
- Program PHARE ……………………………………………………..
- Program SAPARD ……………………………………………………
Wspólna Polityka Rolna ………………………………………………………..
- Cele i zasady WPR …………………………………………………...
- Instrumenty WPR ………………………………………………….…
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej ………………………………….…………
- Konsekwencje reform europejskiego rolnictwa dla Polski …………...
Instytucje pozarządowe wspomagające UE w realizacji WPR ….….….….…...
- COPA ………………………………………………………….……...
- COGECA ……………………………………………………………..
- CEJA ……………………………………………………………….…
- EFA …………………………………………………………………..
Podsumowanie ………………………………………………….….………..…
Literatura ……………………………………………………………………….
1. WTĘP Rolnictwo to największy obszar negocjacji a zarazem najbardziej problematyczny. Nie chodzi tu tylko o dopłaty dla polskich rolników ale o wiele skomplikowanych kwestii. Polityka unijna ma (wraz z polityką strukturalną) prowadzić do rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich, kształcenie ludności wiejskiej, poprawę warunków technicznych i wspieranie administracji na terenach wiejskich.

(…)

… jest skomplikowane i musi być rozciągnięte w czasie. Proces integracji naszego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej związany jest również z większym zorganizowaniem producentów rolnych. Spółdzielnie, organizacje branżowe i stowarzyszenia producentów odgrywają w Unii Europejskiej bardzo odpowiedzialną rolę. Posiadają wykwalifikowanych specjalistów. Pełnią ważną funkcję w organizowaniu rynku. Wykonywanie takiej…
… produktów rolnych Unii na rynkach światowych. W 1992 roku kraje Unii Europejskiej przyjęły propozycje reformy Wspólnej Polityki Rolnej pod nazwą "Plan Mac Sharry'ego". W ramach reformy polityki rolnej podjęto między innymi następujące działania: obniżono ceny podstawowych produktów rolnych (zboża, rośliny oleiste, strączkowe, bydło rzeźne) w ciągu trzech lat o 15-30%, wprowadzono dotacje bezpośrednie…
… organizacje zawodowe producentów rolnych. Rolnicy w Unii są bardzo dobrze zorganizowani zarówno w poszczególnych krajach, jak i na poziomie całej Unii Europejskiej. Organizacje zawodowe reprezentują rolników i bronią ich interesów. Zatrudniają najlepszych ekspertów i specjalistów. Osiągnięcie podobnego poziomu organizacji producentów rolnych w Polsce jest wielkim zadaniem w procesie integracji. Jest to konieczne, by polskie rolnictwo mogło zająć odpowiednie miejsce w Unii. Komitet Organizacji Rolniczych w Unii Europejskiej (COPA)
Powołany w 1958 roku. Komitet był pierwszą organizacją tego typu. Główne cele działalności COPA to:
reprezentowanie i obrona interesów producentów rolnych w kontaktach z władzami Unii Europejskiej i innymi organizacjami zawodowymi, ekonomicznymi i socjalnymi; analiza problemów…
… również ograniczenia jakim podlega on zarówno ze strony Unii, jak i Polski.
Rozdział 5 to opis dwóch programów pomocy dla Polskiego rolnictwa (programy PHARE i SAPARD).
Rozdziały 6 i 7 to ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej, jej cele, zasady, instrumenty oraz reforma (na przykładzie trzech sektorów :zboże, mleko, wołowina).
Praca została oparta na danych i informacjach zaczerpniętych z głównych stron…
…; w roku 2003 Unia rozważy możliwość zniesienia ograniczeń w produkcji od 2006 roku. Wołowina: Bruksela zgodziła się ograniczyć w trzech etapach - od 2000 roku - docelowe ceny wołowiny o 20%, ustalona została wysokość jednorazowych dopłat bezpośrednich do hodowli krów-matek, byków i pozostałego bydła. Konsekwencje reform europejskiego rolnictwa dla Polski
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej…
… wysokości 7,2 mld zł. Najbardziej kosztowne dostosowania muszą nastąpić w sektorze mleczarskim. Do roku 2004 mogą one łącznie wynieść ok. 15,5 mld zł. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się te sektory polskiego rolnictwa, w których wystąpi wzrost kosztów, natomiast nie wystąpi wzrost przychodów (np. drób, wieprzowina). W takiej sytuacji niezmiernie ważne jest objęcie polskich rolników systemem dotacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz