Użytki rolne - strona 25

Regiony turystyczne w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1435

, w tym lasy zajmują 66%, wody 18%, użytki rolne 14% i inne 2%. - Przez teren parku przepływa Czarna Hańcza i 4...

Test - finanse publiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1393

jest: hektar fizyczny użytków rolnych przychód szacunkowy przychód rzeczywisty zwaloryzowana wartość użytkowa...

Istota agrobiznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

wynosi w Polsce ponad 8 ha użytków rolnych podczas gdy w krajach UE wynosi przeciętnie 16 ha, struktura...

Nieruchomości rolne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

użytków rolnych b) Nabywca nie wywiąże się z obowiązku zainwestowania lub utworzenia nowych miejsc pracy...

Kataster nieruchomości - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

i kształtowanie użytków rolnych Społeczne aspekty geoinformacji a) Techniczny b) Ekonomiczny c) Geoinformacja...

Ekologia - Przepisy prawne UE

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Zarządzanie odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1869

jest z:- zapotrzebowanie na użytki rolne i zabudowę - rozwój przemysłu- czynniki historyczne- warunkami klimatycznymi...