Użytki rolne - strona 24

Zalesianie gruntów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

, Wojciechowice, Ożarów, Tarłów, Ćmielów. Użytki rolne zajmują 731,9 tys.ha, co stanowi 62% ogólnej powierzchni...

Finanse - Podatki państwowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne...

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2653

Dokładna tematyka notatki jest następujaca: środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, środkami publicznymi są, dochody, publiczne, daniny publiczne, pozostałe dochody, wydatki publiczne, rozchody publiczne, deficyt sektora finansów publicznych, nadwyżka sektora finansów pub...

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

UE w 1995 r. 57% ogólnej liczby gospodarstw posiadało powierzchnię mniejszą niż 5 ha użytków rolnych...

Szwajcaria - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwo i kultura europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

(40% energii). Rolnictwo wysokotowarowe. Użytki rolne zajmują ok. 26% całej powierzchni kraju (2003...

Odwodnienia Budowlane - materiały 2012

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Wojciech Życzko
 • Odwodnienia Budowlane
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

odwodnienia Rodzaj gleby Rodzaj użytków rolnych łąki pastwiska pola orne Grunty mineralne 0,50 - 0,80 0,70...