Użytki rolne - strona 23

Płaskowyż Rybnicki

 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1715

użytkowania: 57% lasy, 33% użytki rolne, 1,3% wody powierzchniowe, reszta nieużytki i tereny zurbanizowane...

Cechy produkcyjne rolnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia rolnictwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

użytków rolnych zależy od: - woli działania człowieka - czynników przyrodniczych - poziomu rozwoju...

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Europejskiej. System uproszczony polega na dopłacie do hektara użytków rolnych. Każdy rolnik, aby mógł otrzymać...

Operat szacunkowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Barbara Lech-Turaj
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1428

. 2) Zróżnicowanie użytków gruntowych i ich klas Cała działka stanowi użytek rolny. Według ewidencji...

Prawo obrotu nieruchomościami

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1631

z kategorii wymogu prawa geodezyjnego: użytki rolne dzielą się na: -grunty orne R, sady S, łąki Ł -pastwiska...

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2730

związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna; - grunty będące użytkami rolnymi...

Prawo finansowe - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1428

od nieruchomości, a objęte podatkiem rolnym będą grunty zaliczone w ewidencji gruntów do użytków rolnych...