Ocena oddziaływania na środowisko hałdy żużla pohutniczego - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena oddziaływania na środowisko hałdy żużla pohutniczego - wykład - strona 1 Ocena oddziaływania na środowisko hałdy żużla pohutniczego - wykład - strona 2 Ocena oddziaływania na środowisko hałdy żużla pohutniczego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYDZIAŁ GÓRNICZY WROCŁAW, Projekt nr 3 z Ochrony Środowiska
Ocena oddziaływania na środowisko hałdy żużla pohutniczego
1.Zakres oceny Opracowanie oceny wykonane zostało w oparciu o:
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23.04.1990 w sprawie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków jakim powinna odpowiadać sporządzona przez rzeczoznawcę ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych na środowisko.
Ocena zawiera:
szkic terenowy lokalizacji hałdy żużla pohutniczego ocenę obiektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i szkodliwego oddziaływania na środowisko wyznaczenie stopnia w jakim hałda żużla wpływa na zmiany w środowisku naturalnym charakterystykę obecnego stanu środowiska na terenie oddziaływania hałdy
określenie sposobu zminimalizowania ujemnych wpływów hałdy na środowisko oraz potrzebnych do osiągnięcia tego celu urządzeń ochronnych
2. Lokalizacja obiektu
Hałda żużla pohutniczego zlokalizowane jest na terenie województwa wrocławskiego. Hałda położona jest w lekko pagórkowatym terenie w odległości 25 km od Wrocławia. W pobliżu hałdy przepływa rzeka „Oława”. Na południowy-wschód od hałdy żużla zlokalizowane są nieużytki, natomiast w północno-zachodniej duża aglomeracja.
3. Charakterystyka terenu w miejscu lokalizacji obiektu i jego otoczeniu Obszar hałdy żużla pohutniczego zajmujący powierzchnię 5 ha swoim zasięgiem obejmuje:
- grunty prywatne,
- grunty komunalne,
- grunty Państwowego Funduszu Ziemi
- grunty leśne
Grunty te można zaliczyć do następujących użytków rolnych:
- pola uprawne: grunty klasy IIIb, Iva, Ivb, V i VI,
- pastwiska: grunty klasy III, IV i V,
- lasy i grunty leśne: grunty klasy IV,


(…)

… atmosferycznego pyły i gazy rozprzestrzeniają się na znaczne odległości i poprzez atmosferę migrują do pozostałych komponentów środowiska Strumień emitowanych związków chromu dociera do gleby obniżenie żyzności gleby, co w konsekwencji powoduje obniżenie jakości i ilości plonów.
Metale ciężkie powodują zahamowanie procesu fotosyntezy. Potwierdzają to wyniki badań roślinności nie tracącej listowia zimą. Tamtejszy…
… mineralne (torf itp) . Nawóz będzie umieszczony w bruzdach o wymiarze 500 x 500 x 500 mm. Metoda biologiczna jako uzupełniająca zostanie zastosowana gdy proces glebotwórczy zostanie zainicjowany przez metodę rekultywacji technicznej. Jako pionierskie rośliny wstępnie zostaną zasiane (jeszcze w czasie składowania dolne piętra mogą zostać wstępnie zrekultywowane) brzozy brodawkowe, osika, wierzby i olsza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz