Typ idealny - strona 16

note /search

Obraz człowieka w społeczeństwie

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2513

jest wyrachowane na bazie umowy. Łączy jednostki tylko w określonych rolach społecznych. Typ idealny zakłada...

Socjologia skrypt

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Socjologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1078

PODSTWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ SOCJOLOGII  Cała wiedza socjologiczna wyrasta z wiedzy potocznej. Istnieją dwa sposoby rodzenia się wiedzy: - historycznie - z codziennych doświadczeń Istnieją   2   kryteria   stawania   się   wiedzy   historycznej   w   socjologii   (historiografia   jako   podłoże...

Wstęp do socjologii

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Socjologia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3318

, lecz także na wzajemnym oddziaływaniu na otoczenie społeczne. Typ idealny M. Webera Weber twierdził, że przedmiotem badań...

Zarządzanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2506

tylko w zakresie władzy urzędu; biurokracja - typ idealny organizacji opartej na władzy legalnej W praktyce “typy...

Medioznawstwo I semestr

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Medioznawstwo
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3066

typologii systemowej, porównawczej (Daniel Halli, Paoli Mamcini, 2004; trzy typy idealne we współczesnych...