Typ idealny - strona 16

Obraz człowieka w społeczeństwie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Marzena Cichosz
 • Historia Myśli Socjologicznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2485

jest wyrachowane na bazie umowy. Łączy jednostki tylko w określonych rolach społecznych. Typ idealny zakłada...

Socjologia skrypt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 924

PODSTWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ SOCJOLOGII  Cała wiedza socjologiczna wyrasta z wiedzy potocznej. Istnieją dwa sposoby rodzenia się wiedzy: - historycznie - z codziennych doświadczeń Istnieją   2   kryteria   stawania   się   wiedzy   historycznej   w   socjologii   (historiografia   jako   podłoże...

Wstęp do socjologii

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3003

, lecz także na wzajemnym oddziaływaniu na otoczenie społeczne. Typ idealny M. Webera Weber twierdził, że przedmiotem badań...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agata Austen
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2345

tylko w zakresie władzy urzędu; biurokracja - typ idealny organizacji opartej na władzy legalnej W praktyce “typy...

Medioznawstwo I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Rafał Maciąg
 • Medioznawstwo
Pobrań: 910
Wyświetleń: 2737

typologii systemowej, porównawczej (Daniel Halli, Paoli Mamcini, 2004; trzy typy idealne we współczesnych...