Zarządzanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie - strona 1 Zarządzanie - strona 2 Zarządzanie - strona 3

Fragment notatki:
Funkcje zarządzania
Planowanie
Sposoby rozumienia strategii
Popularne metody analizy strategicznej
elementy strategii (wg modelu K. Obłója)
Organizowanie - struktura jako podstawowe narzędzie organizowania
Projektowanie struktury organizacji
Motywowanie
Kontrolowanie
Kultura organizacji. Zarządzanie między kulturowe.
Kultura organizacji
Zarządzanie międzykulturowe - kultura jako zmienna niezależna (zewnętrzna)
Rozwój koncepcji na temat organizacji i zarządzania
Nurt klasyczny - Naukowe zarządzanie (Scientific Management)
Przyczyna powstania - rosnące uprzemysłowenie, konieczność opracowania racjonalnych metod organizacji pracy, niska wydajność jednostkowa robotników.
zasada Babbage’a - dzieląc proces pracy na części i przydzielając je do wykonania różnym osobom (w zależności od kwalifikacji, zdolności, wynagrodzenia) można obniżyć znacząco koszt uzyskania produktu.
podział procesu pracy - rozdrobnienie całkowitego procesu pracy na sztucznie wyodrębnione części; należy odróżniać to pojęcie od podziału pracy (który jest zjawiskiem naturalnym)...
Motywowanie - jedna z funkcji zarządzania; skłanianie pracowników do wykonywania odpowiednich działań; powodowanie, ukierunkowywanie i utrzymywanie zachowań ludzi.
Każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, którego celem jest zachęcanie pracowników do podejmowania działań korzystnych dla organizacji.
Problematyka motywacji jest przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin, szczególni zaś psychologii.
Tak w teorii zarządzania, jak i w wielu kierunkach psychologicznych podkreśla się znaczenie, jakie w procesie motywowania odgrywają nagrody i kary (motywacja pozytywna - motywacja negatywna). Kary i nagrody związane są głównie z wynagrodzeniem i możliwościami awansu.
Motywacja w koncepcjach X,Y McGregora...

Poniższy tekst jest w dużej mierze oparty na skrypcie Moniki Kostery “Podstawy organizacji i zarządzania”, książce "Zarządzanie. Teoria i praktyka" oraz innych źródłach. Rozwój koncepcji na temat organizacji i zarządzania
Nurt klasyczny - Naukowe zarządzanie (Scientific Management)
Nurt klasyczny - kierunek administracyjny.
Biurokracja
Biurokratyzm
Kierunek administracyjny - H. Fayol Human relations Podejście systemowe
Podejście sytuacyjne
Funkcje zarządzania Planowanie Sposoby rozumienia strategii Popularne metody analizy strategicznej elementy strategii (wg modelu K. Obłója) Organizowanie - struktura jako podstawowe narzędzie organizowania Projektowanie struktury organizacji Motywowanie Kontrolowanie
Kultura organizacji. Zarządzanie między kulturowe. Kultura organizacji Zarządzanie międzykulturowe - kultura jako zmienna niezależna (zewnętrzna) Rozwój koncepcji na temat organizacji i zarządzania
Nurt klasyczny - Naukowe zarządzanie (Scientific Management)
Przyczyna powstania - rosnące uprzemysłowenie, konieczność opracowania racjonalnych metod organizacji pracy, niska wydajność jednostkowa robotników.
zasada Babbage'a - dzieląc proces pracy na części i przydzielając je do wykonania różnym osobom (w zależności od kwalifikacji, zdolności, wynagrodzenia) można obniżyć znacząco koszt uzyskania produktu.
podział procesu pracy - rozdrobnienie całkowitego procesu pracy na sztucznie wyodrębnione części; należy odróżniać to pojęcie od podziału pracy (który jest zjawiskiem naturalnym)
F.W.Taylor - inżynier, twórca kierunku zarządzanie naukowe; zajmował się usprawnieniem procesu i organizacji pracy, prowadził empiryczne badania czasu pracy, sposobu wykonywania

(…)

… dyscyplina jedność rozkazodawstwa jednolitość kierownictwa podporządkowanie interesów osobistych interesom ogółu wynagrodzenie centralizacja (dobranie odpowiedniego “stopnia” centralizacji) hierarchia ład ludzkie traktowanie pracowników stabilizacja personelu inicjatywa zgranie personelu
droga hierarchiczna - droga służbowa; droga, którą pokonuje informacja (także polecenia, zapytania itd.) w organizacji…
…. na samej górze może występować podział ze względu na produkty, a w obrębie tak wydzielonych jednostek np. podział funkcjonalny. Taka sytuacja jest w praktyce bardzo częsta.
Struktury macierzowe
Możemy także spotkać się z zastosowaniem więcej niż jednego kryterium na jednym szczeblu - jest to tzw. struktura macierzowa. W takim przypadku na istniejącą strukturę funkcjonalną lub np. geograficzną "nałożona" zostaje dodatkowa sieć menedżerów koordynujących realizację określonych zadań. Organizacje macierzowe zmierzają do ułatwienia porozumiewania się ze sobą różnych specjalistów funkcjonalnych. W strukturze takiej pracownicy mają w istocie 2 szefów. Struktura taka jest elastyczna, ale konfliktogenna. Struktura macierzowa może niekiedy powodować, że ludzie czują się zagrożenie nie posiadając jednego…
… zainteresowania kulturą organizacji
poszukiwanie alternatywnych modeli i metod badawczych, powrót do metod jakościowych, poszukiwanie nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, potrzeba praktyki - próba przypisania różnicom kulturowym “japońskiego sukcesu” z jednej strony i kryzysu na zachodzie z drugiej, względy społeczne - wzrost zainteresowania socjologią, psychologią, a także symbolizmem i mitologią, względy…
… (chronometraż),
3. Przygotowanie potrzebnych środków działania.
4. Wykonanie zamierzonej czynności stosownie do powziętego planu.
5. Kontrola osiągniętych wyników.
Według Le Chatelier o tym, że tayloryzm jest metodą naukową decydują następujące jego cechy:
1. przyjęcie deterministycznej wizji świata (związki przyczynowo - skutkowe),
2. wyszczególnienie wszystkich warunków, od których zależy dane zjawisko…
… i intensyfikacji komunikacji pomiędzy pracownikami.
Etnocentryzm kulturowy - szowinizm w zarządzaniu, uznawanie swojej kultury za lepszą, narzucanie innym krajom swoich wzorów i rozwiązań w celu “nauczenia ich efektywnego zarządzania” (np. przybysze do krajów postkomunistycznych, zwłaszcza z początku lat 90).
Policentryzm kulturowy - nadmierna koncentracja na różnicach, rozbieżnościach, zatracanie własnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz