Elementy otoczenia organizacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy otoczenia organizacji - wykład - strona 1 Elementy otoczenia organizacji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

. ELEMENTY OTOCZENIA ORGANIZACJI: *) Otoczenie wewnętrzne: - zarząd - pracownicy - kultura *) Otoczenie ogólne: - wymiar prawo - polityczny - wymiar sociokulturalny - wymiar technologiczny - wymiar ekonomiczny - wymiar międzynarodowy *) Otoczenie celowe: - związki zawodowe - regulatorzy - właściciele - konkurenci - klienci - dostawcy 8. Znaczenie zarządzania według P.F. Druckera. W g P. F. D. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. Znaczenie: 1. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. 2. Zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze. 3. Zarządzanie wymaga prostych zrozumiałych wartości, celów działania i zadań jednoczących wszystkich uczestników. 4. Zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia się. 5. Zarządzanie wymaga komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji, jak i z otoczeniem. 6. Zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników, pozwalających stale i wszechstronnie monitować, oceniać i poprawiać efektywność działań. 7. Zarządzanie musi być jednoznacznie zorientowane na podstawowy i najważniejszy ostateczny rezultat, jakim jest zadowolony klient. Znaczenie dotyczy zatem ogółu systemy - ludzi którzy go tworzą, komunikacji między nimi, określania ich celów podporządkowanych celowi organizacji, kontroluje i uzdatnia działanie systemy na każdym jego poziomie. 9. Zasady postępowania firm dobrze prosperujących na rynku. .A.F. Stoner, Ch. Wankel 1. Skłonność do działania: raczej zrobić coś - cokolwiek, niż poddać zagadnienie kolejnym cyklom analiz i sprawozdań komitetów. 2. Trzymanie się blisko klienta, poznanie jego preferencji i ich zaspokojenie. 3. Autonomia i przedsiębiorczość: rozbicie koncernu na wiele małych finalnych przedsiębiorstw oraz zachęcanie ich do samodzielności i konkurencyjności. 4. Wydajność dzięki ludziom: wytworzenie u wszystkich pracowników świadomości, że ich możliwie dobra praca ma zasadnicze znaczenie i że będą mieli udział w korzyściach wynikających z sukcesu firmy. 5. Bezpośredni kontakt, motywacja przez wartość - naleganie, aby kierownicy trzymali się blisko podstawowej działalności firmy. 6. Trzymanie się swojej specjalności: pozostanie w dziedzinie, na której firma zna się najlepiej. 7. Prosta struktura, nieliczny sztab, niewiele szczebli zarządzania, niewiele ludzi na wyższych szczeblach. 8. Jednoczesna dyscyplina i swoboda; tworzenie klimatu, w którym oddaniu podstawowym wartościom firmy towarzyszy tolerancja wobec wszystkich pracowników, którzy przyjmują te wartości za swoje. Lub: 1. Prowadzenie rozległej choć skoncentrowanej na określonych celach działalności badawczej i ścisłej współpracy z zewnętrznymi jednostkami badawczymi. 2. Przestawienie się na produkcję high - technology np. telekomunikacja ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz