Typ idealny - strona 17

note /search

Skrypt z socjologii religii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia religii
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2408

kulturowym. „Typy idealne” społeczeństwa opartego na solidarności mechanicznej i solidarności organicznej...

Socjologia - notatki do sesji

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Socjologia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2303

za pomocą typu idealnego.  Cztery typy działań: 1)   Tradycyjne 2)   Afektualne - oparte na emocjach 3...

Rozwój socjologii - historia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267

założeń wstępnych i uprzedzeń. Jego kolejną innowacją było stworzenie typu idealnego, czyli takiej...

Podstawy zarządzania

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 1659

, najwybitniejsza postać w naukach zarządzania. Nazwisko Webera wiąże się z koncepcją organizacji typu idealnego...

Zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1610

, lecz także na wzajemnym oddziaływaniu na otoczenie społeczne. Typ idealny M. Webera Weber twierdził, że przedmiotem badań...

HMS 2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1498

2. KONCEPCJE PRAWNONATURALNE W MYŚLI KLASYCZNEJ; PRESOKRATYCY, SOFIŚCI, ARYSTOTELES, STOICY. - teorie naturalnego stanu człowieka należy powiązać z nurtem prymitywizmu – rozróżnienie Lovejoy’a: • prymitywizm chronologiczny – teoria historyczna, która twierdzi, że wczesne fazy historii zapewniał...