Socjologia polityki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia polityki - wykład - strona 1 Socjologia polityki - wykład - strona 2 Socjologia polityki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest socjologia? Istnieją dwie płaszczyzny zjawisk w życiu człowieka: przyrodnicze - zachodzą niezależnie od człowieka
społeczne - uwarunkowane istnieniem człowieka
Socjologia - zajmuje się zjawiskami zachodzącymi wokół człowieka, ale tylko tymi, do których jest niezbędny człowiek
Wiedza socjologiczna - jest ogólna dla większej grupy ludzi i jest różna od subiektywnej wiedzy poszczególnych osób;
Socjologia powstała w XIX, kiedy to nastąpiła zmiana światopoglądu ludzi: Bill of Rights 1689
Deklaracja Niepodległości USA 1776
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789 (La Fayette przy pomocy Jeffersona)
Do tego czasu myślano: „kto kwestionuje prawa, kwestionuje wolę Bożą”
Wiedzę o społeczeństwie dają nam systemy: filozoficzne
religijne
wiedzy potocznej
wiedzy ideologicznej
Nauka jest wiedzą uzasadnioną w pewien szczególny sposób: empiryczny (przysługuje mu prawda korespondencyjna, ale musimy je również udowodnić logicznie) - najczęściej stosowana metoda udowadniania, polega na konfrontacji zdania z doświadczeniem; zdanie ma swój ekwiwalent empiryczny, analizować należy każdy element zdania
logiczny
Wiedzę naukową można zawsze odwołać, nie można osiągnąć stanu ostatecznego. Żyjemy w dwóch światach: przyrodniczym - jest nam dany i nie mamy na niego wpływu
zjawisk społecznych - tworzymy go i możemy nań wpływać
Jesteśmy istotami społecznymi i przyrodniczymi - socjolog próbuje zbadać te dwa światy, chce zbadać naturę ludzką - zespół stałych dążeń i motywów, celów i wartości wyznaczających działalność człowieka.
Gr ecy byli przekonani, że człowiek z natury jest istotą rozumną i potrafi pojąć naturę świata.
Teologia chrześcijańska głosiła (III-XVIII), że człowiekowi natura ludzka dana jest od Boga, On wyposażył człowieka w świadomość dobra i zła.
Oświecenie oddzieliło jednostkę od grupy; twierdziło, że natura ludzka dana jest od przyrody, jest ona czymś trwałym i pierwotnym w stosunku do społeczeństwa; człowiek jest skończonym doskonałym dziełem, społeczeństwo do niczego mu nie potrzebne
XIX (ewolucjoniści) twierdzili, że człowiek jest gatunkiem zoologicznym, społeczeństwo jest nadrzędne do jednostki; człowiek uczy się być człowiekiem pod wpływem stada;
współcześnie - jesteśmy jednostka świata przyrodniczego, ale jesteśmy też homo socius; bycia człowiekiem uczymy się od innych ludzi od razu po narodzinach; nie można tego udowodnić eksperymentalnie, bo nam tego nie wolno; jest to aksjomatem (pewnikiem) od antropogenezie (pochodzeniu człowieka), można go rozumieć na cztery sposoby:

(…)

… stany pozytywnych emocji (etnocentryzm), łatwo się solidaryzujemy z własnymi, wrogość wobec zewnętrznych (zawody sportowe); przynależność grupowa decyduje o ocenie, sposobie definiowania dobra i zła.
Kryterium grupy odniesienia - należymy do wielu grup, ale w danej sytuacji wpływ na mnie ma tylko jedna, której rolę społeczną wypełniam;
Rodzina.
Tłum - traktowany przez socjologów jako grupa społeczna…
…. to zachowanie, którego grupa oczekuje od jednostki, role przypisuje jednostkom grupa, ona egzekwuje też prawa i obowiązki związane z grupą. Rola jest tym ważniejsza dla jednostki im bardziej grupa jest dla niej grupą odniesienia.
Grupa odniesienia:
pozytywna - z którą jednostka się solidaryzuje
negatywna - jednostka się separuje, nie chce wejść, a gdy jest, odrzuca swoją rolę
Rola bywa narzucona, obserwuje…
… (wola refleksyjna, racjonalna);
Chris Cooley (1909 „Organizacja społeczna”):
grupy pierwotne (pierwsze) - grupy oparte o pokrewieństwo, przyjaźń, stosunki sąsiedzkie; grupy wtórne (pochodne, umowne, celowe) - te wszystkie grupy, które powstają w wyniku porozumienia ze sobą;
Różnice między grupami pierwotnymi i wtórnymi:
odrębny system działania społecznego - odmienność stosunków łączących w grupy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz