Podstawy zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - strona 1 Podstawy zarządzania - strona 2 Podstawy zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania wykłady
Zapotrzebowanie na naukę zwaną zarządzaniem pojawiło się wtedy, gdy metodami ekstensywnymi nie dało się zwiększyć produkcji
Adam Smith „Niewidzialna ręka synku” (XVIII w), człowiek z chciwości robi coś dobrego dla innych
John Maynard Keynes (1883 - 1946) „kapitalizm to taka niezwykła wiara, że najwięksi krętacze zrobią najbardziej pokrętne rzeczy i wyjdzie z tego największe powszechne dobro”, twórca teorii inflacji
J.P. Morgan C. Vanderbit A. Carnegie pod koniec XIX w w USA wyczerpano proste rezerwy (metody ekstensywne) zadali sobie pytanie, „co robić?”
F.W. Taylor H. Grant H. Fayol K. Adamiecki Klasycy zarządzanie odpowiadają na to pytanie
HISTORIA ZARZĄDZANIA
Około 5tys lat temu państwo Sumerów (Ur i Uruk), posiadali regulacje prawne dotyczące rządzenia państwem, wznosili zigguraty, stworzyli piktograficzne pismo
Egipcjanie wznosząc piramidy korzystali=i z podstawowych funkcji zarządzania:
- planowania
-organizowania
-kierowania
-kontroli
Po Sumerach rozpoczyna się cywilizacja Babilonu, powstanie kodeksu Hammurabiego (282 rozdziały) ok. 1750 r. p.n.e., kodeks zawierał 12 rozdziałów
Wymiar sprawiedliwości
Wykroczenia przeciwko własności
Ziemia i zabudowania
Kupcy i agenci handlowi
Kobiety, małżeństwo
Własność rodzinna i dziedziczenie
Pobicie i uszkodzenie ciała
Wynagrodzenia za świadczenia zawodowe i odszkodowania
Rolnictwo
Stawki najmu
Własność i sprzedaż niewolników
Chiny, Konfucjusz (ok. 500 r. p.n.e.) zostawił nauki spisane przez jego uczniów
Nierównoprawne stosunki międzyludzkie są czymś normalnym
Rodzina jest modelem wszelkiej organizacji
Ludzie powinni traktować bliźnich tak, jakby chcieli być sami traktowani
Ludzie powinni się kształcić, ciężko pracować i nie wydawać więcej niż potrzeba
Aleksander Wielki - wprowadził strukturę sztabową w celu kontynuacji działań wojennych, było to czymś nowatorskim
Grecja:
Sokrates (ok. 400 r. p.n.e.) wypowiedział się na temat zarządzania
Platon - opisał sposób zarządzania państwem, specjalizację procesu pracy
Arystoteles - pisał o zarządzaniu państwem, opisał części składne każdego ustroju, („Polityka”, księga VI)
Czynnik obradujący
Czynnik rządzący
Czynnik sądzący
Zadania państw - obrona, zarząd, wymiar sprawiedliwości, służba boża
Młodych cechuje siła, starszych rozum, pożyteczne i słuszne rozdzielać pracę między nich

(…)

…. Ponadto nie dało się zarządzać intuicyjnie wielkim przedsiębiorstwem. Andrew Carnegie (stal), Cornelius Vanderbilt (kolej), John Pierpont Morgan (finanse).
Główni reprezentanci nurtu naukowego zarządzania:
Federick W. Taylor (1856 - 1915)
Frank Gilbreth (1868 -1924) & Lilian
Henry Grant (1861 - 1919)
Henry Ford (1863 - 1947)
Już w 1908 roku Harvard University rozpoczął kształcenie akademickie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem (graduate degree im Business)
Frederick W. Taylor zobserwował zajwisko nazwane przez niego spowalnianiem pracy.
Najważniejsze publikacje F. W. Taylora:
Shop managment
On the art. Of cutting metals
Taylor obserwował pracę przy załadunku i rozładunku. Badania obejmowały 600 robotników pracujących na odcinku 2,5km. Taylor zbadał, że waga porcji koksu na łopacie wynosi…
… doskonały sposób.
K. Adamiecki uważał także, że obok harmonii doboru i harmonii w działaniu, istotna jest także harmonia duchowa, która powinna łączyć wszystkie jednostki współpracujące w zakładzie wytwórczym.
Henry Ford (1863 - 1947) syn irlandzkiego imigranta. Matka przykazała mu by nigdy nie pił, nie palił i nie zaciągał długów. Więc tego nie robił. W 1900 r. skonstruowano dla niego pierwszy automobil…
… kierowniczymi
3. Usprawnianiem struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. Do najwybitniejszych przedstawicieli tego kierunku należą: Henri Fayol i Max Weber. Henri Fayol pracował we francuskim przemyśle górniczym (był inż. Górnikiem). Swoje teorie wprowadzał w życie, w kierowanych przez siebie firmach. Osiągnięcia naukowe Fayola wynikały z jego bogatego doświadczenia. W pracach skupiał się głównie…
… tych czterech funkcji
Planowanie oznacza wytyczanie celów organizacji i określanie sposobu ich najlepszej realizacji Najistotniejsze cechy dobrego planu wg. T. Kotrabińskiego
Celowość (teleogiczność)
Wykonalność
Operatywności (ułatwienie przejścia do praktyki)
Racjonalności
Giętkość (plastyczność)
Prekluzja (zakreślony termin)
Podejmowanie decyzji jest częścią procesu planowania obejmującą wybór opcji…
… i propagatorem zarządzania naukowego. Po studiach w Petersburgu zatrudnił się w Hucie Bankowej w Dąbrowie Górniczej. W tajemnicy przed dyrekcja obserwował 16-osobowa grupę robotników i jako pierwszy, zwrócił uwagę na zależność kosztów własnych produkcji od intensywności pracy (Harmonogramy Adamieckiego). Przy pracach badawczych stosował chronometraż. Badania prowadził w Rosji i w Polsce. Był przewodniczącym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz