Zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera opis m.in. takich zagadnień jak: socjologia a inne nauki społeczne, geneza socjologii jako dyscypliny naukowej, wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii, paradygmaty uprawiania socjologii, modele, kierunki i podziały, cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii, pozytywizm, neopozytywizm w socjologii, behawioryzm w socjologii, stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna, typ idealny M. Webera, style uprawiania socjologii, socjologia ogólna a socjologie szczegółowe, koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego, koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, typologie społeczeństw współczesnych, makrostruktury społeczne, mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie.

Ponadto w notatce znajdują się takie, informacje jak: przechodzenie między poziomami analizy makro- i mikrostrukturalnej, ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa, powszechniki ewolucyjne Parsonsa, systemy-światy I. Wallersteina, społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne, społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe, modernizacja społeczna, rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment), życie społeczne i jego uwarunkowania, człowiek jako istota społeczna, osobowość społeczna człowieka i jej elementy, kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa, koncepcje jaźni, typologie osobowości, role społeczne, postawy społeczne, postawy społeczne a zachowania, pozycja i status społeczny jednostki, proces socjalizacji, socjalizacja a wychowanie, etapy socjalizacji, kształtowanie i zmiana postaw, zmiana społeczna, podmiotowość i tożsamość społeczna, ruchliwość społeczna i wiele innych.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu socjologia. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.


Socjologia a inne nauki społeczne Socjologia ma wiele punktów stycznych z innymi naukami. Na pierwszym miejscu znajduje się psychologia, a zwłaszcza psych. społ. Na pograniczu socjologii, psych. , psych. społ. Oraz psychoanalizy rozwinęły się dwie teorie szczególnie ważne dla socjologii: teoria zachowania się całych zbiorowości w różnych sytuacjach oraz zach. się jednostki w sytuacjach społ. Do opracowania tych teorii potrzebna była też historia, ekonomia, prawoznawstwo, etnografia i etnologia (antropologia kulturalna). Socjologia korzysta też z materiałów demografii, geografii społ. , gospodarczej, historii kultury, statystyki. Charakterystyczne tylko dla socjologii jest poszukiwanie praw, zjawisk zachodzących między ludźmi, badanie struktur, poszukiwanie sił społ. Socjologa interesuje to co jest specyficznie społeczne tzn. wynikające z wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie. Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych:I. Wyodrębnienie porządku ludzkiego z traktowanego jako całości porządku przyrody.II. Odróżnienie społeczeństwa od państwa (XVII w.)III. Wyznaczenie i zaakceptowanie postulatów systematycznej refleksji nad społeczeństwem, która wyznaczałaby prawa. Rozróżnienie między naukami idiograficznymi (hist. - procesy jednostkowe i unikalne) i nomotetycznymi ( prawa następstwa czasowego i współistnienia zjawisk ).IV. Unaukowienie refleksji o społ. , ustanowienie ściślejszych rygorów formalnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz