Wstęp do socjologii, pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4578
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do socjologii, pytania egzaminacyjne - strona 1 Wstęp do socjologii, pytania egzaminacyjne - strona 2 Wstęp do socjologii, pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 72 strony, w sumie 103 zagadnienia i zawiera odpowiedzi na następujące pytania: socjologia a inne nauki społeczne, geneza socjologii jako dyscypliny naukowej, wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii, paradygmaty uprawiania socjologii, modele, kierunki i podziały, cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii, pozytywizm, neopozytywizm w socjologii, behawioryzm w socjologii, stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna, typ idealny M. Webera, tyle uprawiania socjologii, socjologia ogólna a socjologie szczegółowe, koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego, koncepcje społeczeństwa obywatelskiego, typologie społeczeństw współczesnych, akrostruktury społeczne, mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie, przechodzenie między poziomami analizy makro- i mikrostrukturalnej, gólny system działania i system społeczny u Parsonsa, powszechniki ewolucyjne Parsonsa, systemy-światy I. Wallersteina, społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne, społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe, społeczeństwo przedprzemysłowe, społeczeństwo przemysłowe (nowoczesne, kapitalistyczne, industrialne), społeczeństwo poprzemysłowe (postindustrialne), koncepcja Bella, modernizacja społeczna,rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment), życie społeczne i jego uwarunkowania, człowiek jako istota społeczna, osobowość społeczna człowieka i jej elementy, kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa, koncepcje jaźni, typologie osobowości, role społeczne, postawy społeczne, postawy społeczne a zachowania, pozycja i status społeczny jednostki, proces socjalizacji, socjalizacja a wychowanie, eapy socjalizacji, kształtowanie i zmiana postaw, zmiana społeczna, podmiotowość i tożsamość społeczna, ruchliwość społeczna, typy przystosowania społecznego jednostki, więź społeczna i jej składniki, stosunek społeczny i jego rodzaje, instytucje społeczne, kontrola społeczna i jej rodzaje, zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna, grupa społeczna i jej główne składniki, rodzaje grup społecznych, ontologiczne interpretacje grupy społecznej, grupy celowe, scharakteryzować prawidłowości w nich występujące, organizacja i dezorganizacja grupy, integracja grupy, grupy odniesienia, społeczność lokalna, środowiska społeczne, zachowania zbiorowe, zbiorowiska i tłumy, publiczność, różne sposoby definiowania kultury, kultura materialna, społeczna i niematerialna, kompetencja kulturalna, procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji, subkultury i kontrkultura, kultura a cywilizacja, kultura jawna i ukryta, kultura marginalna i kultura ubóstwa, koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa, koncepcja anomii wg Mertona: relacja między celami a środkami/ instytucjami kultury, pojęcie struktury społecznej, stratyfikacja społeczna, klasy społeczne, warstwy i stany, przynależność klasowo-warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe, ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg S. Ossowskiego, krytyki koncepcji i teorii klas społecznych, ?Środowiska społeczne? S. Hradila, funkcjonalna teoria stratyfikacji, elementy teorii klas marksizmu, klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera, stany społeczne wg M. Webera,teorie klas społecznych w socjolo ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz