Socjologia skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia skrypt - strona 1 Socjologia skrypt - strona 2 Socjologia skrypt - strona 3

Fragment notatki:


PODSTWOWE POJĘCIA KLASYCZNEJ SOCJOLOGII  Cała wiedza socjologiczna wyrasta z wiedzy potocznej. Istnieją dwa sposoby rodzenia się wiedzy: - historycznie - z codziennych doświadczeń Istnieją   2   kryteria   stawania   się   wiedzy   historycznej   w   socjologii   (historiografia   jako   podłoże   do   jej tworzenia): a)  pewna struktura pojęciowa  (społeczeństwo, integracja) – zbiór pojęć abstrakcyjnych, oderwanych od konkretnych faktów; pierwszy zastosował strukturę pojęciową A. Comte b)  empiryczna kontrolowalność  wiedzy, którą się wypowiada   – wiedza socjologiczna powinna być logicznie uporządkowana, a przez to empirycznie kontrolowalna (należy mówić o społeczeństwie tylko to, co będzie można sprawdzić) ; socjologia stara się logicznie dorównać innym naukom, ale nie jest to możliwe  Istotną kwestią dla rozwoju socjologii  jest budowa odpowiednich narzędzi  potrzebnych do  zdobywania wiedzy o społeczeństwie. Drogi w poszukiwaniu narzędzi socjologicznych: - realizacja postulatu metodologicznego  – należy odróżniać wiedzę naukową od wiedzy wartościującej (uciec od pewnych wartości), odróżnić fakty od wartości - unikanie faktów i wartości doprowadziło naukę do redukcjonizmu  (redukowano całą rzeczywistość społeczną do pewnej sfery rzeczywistości) ; przykładem redukcjonizmu jest psychologizm (redukcja do psychologii tzn. najważniejsze są psychiczne zachowania społeczne) - odróżnianie socjologii czystej od socjologii stosowanej  a) czysta – abstrakcyjna    , tworzy się modele, zakłada się, że odnosi się do wszystkich społeczeństw niezależnie od czasu i miejsca ich istnienia b) socjologia   stosowana      –   ta   która   wskazuje   dyrektywy   w   określonych   warunkach   (jak   należy postępować)  Socjologia aby uzyskać status nauki musiała posiadać właściwy tylko sobie  przedmiot zainteresowania, którym   jest   życie   społeczne.   Emil   Durkheim,   badając   jak   jednostka   jest   uwarunkowana   społecznie, udowodnił, że życie społeczne jest osobną sferą rzeczywistości.          Opozycja 2 stanowisk – realizmu i nominalizmu socjologicznego     a)  realizm socjologiczny  zakłada, że społeczeństwo jest nowym (poza jednostkowym) osobnym bytem. Ze wszystkich jednostek powstaje nowa jakość, to nie jest suma wszystkich cech. Badając jednostkę można dostrzec grupę gdyż wyciska ona na jednostce swoje piętno. b)  nominalizm   określa społeczeństwo jako skrótową nazwę dla sumy poszczególnych jednostek. Każdy jako jednostka posiada pewne cechy. Społeczeństwo nie istnieje, nic nowego nie powstaje w wyniku ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz