Triozy - strona 2

Metody fizyczne oraz chemiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1659

alkaliczność środowiska i odwrotnie Heksozy  2 triozy, co ma miejsce w podwyższonej temperaturze i środowisku...

Ogórki, fermantacja masłowa - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

rozpadają się na triozy do kwasu pirogronowego, ktory ulega dekarboksylacji i powstaje aldehyd octowy...

Fotosynteza-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Rybiak
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1197

jest związek trójwęglowy określa się jako rośliny typu C3. 3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH + 6 H+ → C3H6O3-(trioza) + 9...

Fotosynteza-faza jasna i ciemna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2296

NADPH+H+ stanowią pierwszy trwały produkt fotosyntezy - aldehyd 3-fosfoglicerynowy (triozę). W wyniku...

Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

fosforanów trioz odwodorowanie 3-fosforanu gliceraldehydu do 3-fosforanu glicerynianu przemiana 3-fosforanu...

Wykład - fermentacja glukonowa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

procesów podobnych do fermentacji alkoholowej. Rozszczepienie heksoz na dwie triozy, następnie ich redukcja...