Triozy

Ketozy - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Ketozy: 1-Dihydroksyaceton- grupa trioz, stosowany do produkcji samoopalaczy, występuje w naturze...

Cukry i sacharydy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1134

dihydroksyacetonu. W zaleŜności od liczby atomów węgla w cząsteczce cukru, dzielą się one na: triozy, tetrozy...

Fotosynteza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1869

redukcji Reakcja redukcji PGA do aldehydu 3-fosfoglicerynowego (trioza), czyli pierwszego związku...

Fotosynteza u procaryota-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1862

- CYKL SERYNOWY Seryna - 3-węglowy składnik, który może być przekształcany do innych trioz...

Współczynnik oddechowy - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1638

triozy łatwo przechodzą jedna w drugą pod działaniem izomerazy triozofosforanowej. Powstanie dwóch trioz...

Związki organiczne i metabolizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

się na triozy (aldotrioza), tetrozy, pentozy (ryboza), heksozy (glukoza) i heptozy. Funkcje: zapasowa (rośliny...