Fotosynteza u procaryota-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1869
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fotosynteza u procaryota-opracowanie - strona 1 Fotosynteza u procaryota-opracowanie - strona 2 Fotosynteza u procaryota-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

FOTOSYNTEZA U PROCARYOTA 1. Fotosynteza beztlenowa - anoksygenowa 2. Fotosynteza tlenowa - oksygenowa - sinice, posiadają one: fikobylisowy - białka wiążące fikobiliproteiny: fikoerytrobilinę, fikocyjanobilinę FOTOSYNTEZA BEZTLENOWA Bakterie siarkowe W przypadku fotostyntezy tlenowej - wydzielany jest tlen (woda zewnętrzny donor pary elektronowej - uzupełnia parę elektronową w niecykliczny procesie); tutaj inny donor zewnętrzny pary elektronowej (siarka) - tabela 12.1 Archeon - heliobacterie - G(+) - ruchliwe; fototrof bezltenowy BAKTERIE PURPUROWE (SIARKOWE) 1. Mają globule „S” 2. Siarka odkładana głównie wewnątrz - wyjątki: a) Ecthiorhodospira mobilis b) Echiorhodospira halophila 3. Tylakoidy: a) Pęcherzykowate b) Tubularne Rzeka Rio Tinto W Hiszpanii Chromatium okenii - najlepiej opisany przykład Thiospirillum jenense - wielkie 20-50pm
BAKTERIE PURPUROWE (BEZSIARKOWE) 1. Różne kształty: a) Spiralne - Rhodospirillum rubrum b) Pałeczkowate R. acidophila - Rhodopseudomonas c) Kuliste - R. Globiformis - Rhodophila 2. Mają Rhobospirillum rubrum - najlepiej opisany przykład, nie są barwione; bardzo dobrze je widać pod mikroskopem, bo bardzo intensywny barwnik FOTOTROFICZNE BAKTERIE SIARKOWE - ZIELONE nie odkładają siarki do wnętrz komórki, choć nazwa na to wskazuje; np. Chlorobium chlorochromatii, chlorobium tepidum 1. Mają chlorosomy 2. Bakteryjny chlorofil: Bchl c, d, e; mało Bchl a 3. U niektórych brak karboksylazy RBP - wiązanie w innym procesie 4. Rodziny: a) Chlorobiaceae G(-) b) Chloroflexaceae G(+) Chloroflexaceae - np. chloroflexus - nitkowata, zdolność do ruchu ślizgowego, najlepiej opisana bakteria
METABOLIZM BAKTERII FOTOTROFICZNYCH 1. Chloroflexaceae: w obecności światła (beztlenowe), w ciemności (tlenowe); pozostałe ścisłe beztlenowce, obligatoryjne fototrofy 2. Wiązanie CO2: Głównie RBP (NADH) - nie ma NADPH Chlorobiaceae - reduktywna karbkosylacja włączenie do TCA 3. Donory H+ - równoważników redukcyjnych: nieorganiczne (H2, H2S, S, S2O3); organiczne Rhodospirillum, chlorobium: H2 i CO2 4. Wiążą N2 5. Materiał zapasowy: Beta-hydroksymaślan; wielocukry; polifosforany - rezerwuar reszt fosforanowych Karotenoidy - anteny pigmenotwe, chroną centrum reakcyjne przed fotoultenieniem

(…)

… syntetazy glutaminy METYLOTROFY Katabolizm związków organicznych C1 - źródło węgla i równoważników redukujących: CH4, CH3OH, CH3NH2, CH3(O)CH3, HCOOH, HCHO. Rodzaje: Methylomonas, Methylococcus, Mehtylosinus Wszystkie posiadają oksygenazę metanową Utlenianie wbudowanie tlenu atomowego CH4 (TLEN)  CH3OH HCHO HCOOH  CO2 Kwas mrówkowy również może być włączany w struktury, wtedy metylotrofia…
…: glukoneogeneza - triozy - substraty 2. Synteza kwasów tłuszczowych: transacetylacje - kluczowy acetylo-CoA Procesy kondensacji przy tworzeniu kwasów tłuszczowych to procesy reduktywne 3. Synteza aminokwasów: azot anaboliczny (taki, który będzie włączony w struktury) - NH4+ transaminacje (alfa-ketoglutaran + NH4+ + ATP powstaje kwas glutaminowy - główny donor reszt aminowych) …
… wykorzystywania cukrów 3. Wbudowują NH4+ - syntetaza glutaminy - roślinna 4. Syntezują protohem do leghemoglobiny Rośliny: 1. Dostarczają C4 - dikarboksylowych 2. Dostarczają syntetazy glutaminy 3. Syntezują białka do leghemoglobiny
Kompleks hydrogenazy (zamiast nitrogenazy) (cytoplazatyczna): nitrogenaza (alfa2 B2, każda ma Mo ) i reduktaza ROLA HYDROGENAZY BŁONOWEJ Leghemoglobina chroni przed tlenem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz