Chemosynteza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemosynteza-opracowanie - strona 1 Chemosynteza-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Chemosynteza
Chemosynteza - starszy ewolucyjnie od fotosyntezy i mniej od niej skomplikowany sposób samożywności. Przeprowadzają go organizmy nazywane chemoautotrofami, wyłącznie bakterie, których źródłem energii do asymilacji dwutlenku węgla (CO2) są reakcje utlenienia prostszych związków nieorganicznych - chemolitotrofy, lub związków organicznych (jak na przykład metan)- chemoorganotrofy. Pełni ona bardzo ważna rolę w obiegach pierwiastków ważnych biologicznie (azotu, węgla, fosforu). Tak jak u fotosyntetyzujących autotrofów, chemosynteza jest źródłem związków organicznych, czyli sześciowęglowych cukrów (jak na przykład glukoza) i ewentualnie związków trzywęglowych.
Chemosyntezę można podzielić na dwa etapy:
- utlenianie związku chemicznego (odpowiednik fazy jasnej fotosyntezy, w którym dany organizm wytwarza energię użyteczną biologicznie (ATP);
- związanie CO2 i produkcja glukozy (na tej samej zasadzie co faza ciemna fotosyntezy).
Proces materii organicznej powstałej w wyniku chemosyntezy jest znikomy. Należy jednak zaznaczyć, że istnieją całe ekosystemy hydrotermalne wenty oceaniczne, w których produkcją związków organicznych zajmują się wyłącznie bakterie chemosyntetyzujące. Jednak nawet te odległe od światła słonecznego ekosystemy nie są niezależne od fotosyntezy zachodzącej na powierzchni kontynentów i oceanów. W organizmy tworzące wyższe poziomy troficzne w wentach oceanicznych posiadają hemoglobinę i korzystają z tlenu będącego ubocznym produktem fotosyntezy.
Chemosynteza siarkowa
bakterie z rodzaju Beggiatoa (utleniają siarkowodór do czystej siarki): 2H2S + O2 → 2H2O + 2S + ENERGIA (ok. 273 kJ)
bakterie z rodzaju Thiotrix (utleniają czystą siarke do kwasu siarkowego(VI)): 2S + 2H2O + 3O2 → 2H2SO4 + ENERGIA (ok. 1193 kJ)
bakterie nitryfikacyjne:
bakterie z rodzaju Nitrosomonas (wykorzystują utlenianie amoniaku do azotynów - soli kwasu azotowego(III)): 2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O + ENERGIA (ok. 664 kJ)
Nitryfikacja
Nitryfikacja proces utleniania amoniaku do azotanów(III) prowadzony przez bakterie nitryfikacyjne. Azotany powstałe w tym procesie mogą zostać przyswojone przez rośliny. Proces ten zachodzi w warunkach tlenowych gdzie w pierwszym etapie I grupa bakterii nitryfikacyjnych utlenia amoniak do azotanów(III) a druga grupa bakterii utlenia powstały azotan(III) do azotanów(V). Bakterie Nitrosomonas zamieniają amoniak w postaci jonu amonowego NH4+ w azotyny (azotany(III)) NO2- według reakcji:
2 NH3 + 3 O2 → 2 HNO2 + 2 H2O + ciepło (ok. 664 kJ)
które zostają później zamienione w azotany(V) NO3- przez bakterie Nitrobacter według reakcji:

(…)

…. udział w procesie niszczenia partii przypowierzchniowych kamieni zabytkowych. Powstałe na skutek utlenienia kwasy rozkładają węglan wapnia obecny w kamieniach zabytkowych, a z dwutlenku węgla bakterie wykorzystują węgiel do budowy węglowodanów i szkieletu białkowego w komórkach (obecność węglanów i innych związków mineralnych wpływa dodatnio na szybkość procesu nitryfikacji).
Bakterie siarkowe - nazwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz