Mikrobiologia - wykład 5 - Chemosynteza i fotosynteza u bakterii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2842
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - wykład 5 -  Chemosynteza i fotosynteza u bakterii - strona 1 Mikrobiologia - wykład 5 -  Chemosynteza i fotosynteza u bakterii - strona 2 Mikrobiologia - wykład 5 -  Chemosynteza i fotosynteza u bakterii - strona 3

Fragment notatki:

Chemosynteza
i fotosynteza u bakterii
Wykład 5
Podział drobnoustrojów ze
względu na wymagane
źródło węgla
Autotrofy (bakterie) –
organizmy samożywne
Źródło węgla
Heterotrofy
(bakterie, drożdże, grzyby
strzępkowe)
1
Autotrofy – bakterie samożywne
Pobierają w pokarmie jedynie utlenione
związki węgla (kwas węglowy lub jego
bezwodnik dwutlenek węgla) i przy ich
przetwarzaniu w związki organiczne
muszą je zredukować.
Proces redukcji wymaga dopływu
energii z zewnątrz.
Heterotrofy – drobnoustroje
cudzożywne.
Jako źródło węgla wykorzystują związki
organiczne.
Wymaga to często wydzielenie do
środowiska enzymów rozkładających
materię organiczną (białka, polisacharydy,
tłuszcze) znajdującą się w środowisku.
Powstałe w ten sposób proste związki
organiczne są wchłaniane przez komórkę.
2
Ze względu na sposób pozyskiwania energii
Autotrofy (bakterie samożywne)
Fotoautotrofy
Do przyswajania CO2
wykorzystują energię
świetlną
Chemolitoautotrofy
Do przyswajania CO2
wykorzystują energię
uwalnianą podczas
utleniania zredukowanych
związków mineralnych
Chemosynteza
Proces polegający na asymilacji
dwutlenku węgla i przekształcaniu
go w związki organiczne przy
wykorzystaniu energii pochodzącej
z utleniania zredukowanych
związków nieorganicznych.
Proces przeprowadzają bakterie
nie posiadające barwników
fotosyntetyzujących
3
Fotosynteza
Proces dostarczający organizmowi:
• energii chemicznej przetworzonej
z energii świetlnej.
Bakterie fotosyntetyzujące (fotoautotrofy)
pochłaniają energię świetlną i przekształcają ją
w energię chemiczną wysokoenergetycznych
wiązań ATP.
• budulca w postaci związków organicznych
(węglowodanów) będących produktami
asymilacji dwutlenku węgla.
• FOTOSYNTEZA – Fotoautotofy
proces odżywiania się CO2 zachodzący
dzięki wykorzystaniu energii
świetlnej.
• CHEMOSYNTEZA –
chemolitoautotrofy – proces
odżywiania się CO2 zachodzący dzięki
wykorzystaniu energii uwalnianej
przy utlenianiu zredukowanych
związków mineralnych
4
Chemolitoautotrofia u bakterii czerpanie energii z utleniania
zredukowanych związków mineralnych
• utlenianie zredukowanych związków
azotu – proces nitryfikacji prowadzony
przez bakterie nitryfikacyjne
• utlenianie mineralnych połączeń siarki
bakterie siarkowe
• utlenianie wodoru – bakterie wodorowe
Nitryfikacja – dwuetapowy proces
utlenienia amoniaku do azotanów (V).
Prowadzą go bakterie nitryfikacyjne
należące do grupy
chemolitoautotrofów, które są
bezwzględnymi tlenowcami.
Azotany powstałe w tym procesie mogą
zostać przyswajane przez rośliny.
5
I etap - prowadzony przez bakterie
Nitrosomonas, Nitrosococcus,
Nitrosospira, Nitrosovibrio, Nitrosolobus .
Zamiana amoniaku do azotanu (III),
wg reakcji:
NH3 + 3O2
HNO2 + 2 H2O + energia
II etap – prowadzony przez
bakterie głównie Nitrobacter,
a ponadto Nitrosospira
i Nitrococcus
Azotany (III) zostają zamienione
w azotany (V), wg reakcji:
2 HNO2 + O2
HNO3 + energia
6
Bakterie
chemolitoautotroficzne,
siarkowe
Wspólną ich cechą jest zdobywanie
energii ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz