Chemosynteza - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemosynteza - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

CHEMOSYNTEZA
* chemoautotrofizm to starszy i bardziej pierwotny niż fotoautotrofizm rodzaj samożywności
* chemoautotrofami są niektóre bakterie, wykorzystujące do asymilacji CO2 energię chemiczną wyzwoloną podczas określonych reakcji egzogenicznych
* źródłem energii do asymilacji CO2 są reakcje utleniania prostych związków nieorganicznych albo rzadziej prostych, zredukowanych połączeń węgla
* jest to proces nieskomplikowany
* najprawdopodobniej ten rodzaj autotrofizmu ustąpił fotosyntezie ze względu na mniejszą wydajność i ograniczony dostęp do surowców energetycznych
* współcześnie ma istotne znaczenie w cyklach biogeochemicznych (obiegach) pierwiastków ważnych pod względem biologicznym (N, C, P)
* w produkcji pierwotnej biomasy na Ziemi udział chemosyntezy jest znikomy
* możemy podzielić proces na dwa umowne etapy
I ETAP * utlenianie związki chemicznego (pozyskiwanie energii użytecznej biologicznie)
* funkcjonalny odpowiednik fazy jasnej fotosyntezy
związek mineralny + O2
- związek utleniony + energia (w ATP)
II ETAP * asymilacja dwutlenku węgla
* niepodobny do fazy ciemnej fotosyntezy
* prowadzi do związania CO2 i wyprodukowania glukozy
CO2 + H2O + energia (z utleniania)
- glukoza + O2
BAKTERIE CHEMOSYNTETYZUJĄCE
* podzielone zostały ze względu na rodzaj substratu energetycznego
BAKTERIE AZOTOWE
NITROSOMONAS
* jako źródło energii wykorzystuje reakcje utleniania amoniaku do azotynów - soli kwasu azotowego (III)
* nitryfikacja częściowa:
2 NH3 + 3 O2 -- 2 HNO2 + 2 H2O +663,6 KJ (-158 kcal)
NITROBACTER
* utlenia azotyny do azotanów - soli kwasu azotowego (V)
* nitryfikacja całkowita
2 HNO2 + O2-- 2 HNO3 + 151,2 KJ (-36 kcal)
BAKTERIE SIARKOWE
* utleniają siarkę lub siarkowodór
BEGGIATOA
* wykorzystuje reakcje utleniania siarkowodoru do czystej siarki
2 H2S + O2-- 2 H2O + 2S + 273 KJ (-65 kcal)
THIOTRIX
* wykorzystuje czystą siarkę
2S + 2 H2O + 3 O2-- 2 H2SO4 + 1192,8 KJ (-284 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz