Tolerancja religijna - strona 15

Historia administracji-skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1834

przez króla. Wprowadzono do nich również postanowienia konfederacji warszawskiej 1573, dotyczące tolerancji...

Partia polityczna - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

postulatów państwa dobrobytu - tolerancja religijna, idea subsydiarności, np. Konserwatywna Partia Ludowa...

Ogólne zagadnienia doktryn pp

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1925

Tematem przewodnim są ogólne zagadnienia doktryn polityczno-prawnych. Informacje zawarte w notatce to: pierwsze doktryny polityczno-prawne i ich charakterystyka: starożytna Grecja, starożytny Rzym, doktryny chrześcijańskie, czasy nowożytne- odrodzenie, oświecenie. Dodatkowo porusza kwestie takie ...

Krasiński Zygmunt - Irydion

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1246

tendencję humanistyczna, tchnęło duchem tolerancji religijnej, walczyło z absolutyzmem i torowało dróg...

Historia Polski 1795-1918-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 560

PIERWSZE LATA POD ZABORAMI Mimo upadku państwa polskiego niektóre grupy społeczne nie zaprzestały myśleć o odzyskaniu niepodległości. Chodziło głównie o ludzi biorących udział w Powstaniu Kościuszkowskim - zubożała szlachta, średnie mieszczaństwo, inteligencja zawodowa i byli oficerowie. Dużą słabo...

Rewolucja październikowa w roku 1917

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1813

troszczył się o tolerancję religijną polska racja stanu: pragmatyzm reformy za pomocą Kościoła poseł carowej...

Trzy rozbiory Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

I, Napoleon nadał Księstwu konstytucję wzorowaną na konstytucji francuskiej- równość wobec prawa, tolerancja...

Ignacy Krasicki - życiorys i twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1736

angielskiego The Spectator w duchu racjonalizmu i tolerancji religijnej. Monitor przyczynił się do powstania...

Absolutyzm oświecony-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

między sobą a społeczeństwem, przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną, jednocześnie jednak pozostając monarchą...