ogólne zagadnienia doktryn pp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ogólne zagadnienia doktryn pp - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim są ogólne zagadnienia doktryn polityczno-prawnych.
Informacje zawarte w notatce to: pierwsze doktryny polityczno-prawne i ich charakterystyka: starożytna Grecja, starożytny Rzym, doktryny chrześcijańskie, czasy nowożytne- odrodzenie, oświecenie. Dodatkowo porusza kwestie takie jak: trójpodział władz, papalizm.

OGÓLNE ZAGADNIENIA DOKTRYN POLITYCZNO PRAWNYCH
Doktryny polityczne - poglądy zawierające schematycznie przedstawioną wizję rzeczywistości politycznej
Doktryny polityczne i prawne - to historyczne warunkowane poglądy wyjaśniające zasady powstania, organizacji i funkcjonowania państwa i prawa oraz wskazujące role stojące przed państwem i prawem.
Funkcje doktryn polityczno-prawnych:
Tłumaczenie zjawisk życia państwowego (tłumaczą rzeczywistość zjawisk życia państwowego)
Krytyka państwa prawa i podejmowanych decyzji
Wskazywanie perspektyw w rozwoju państwa i prawa (jak polepszyć)
Funkcja integracyjna - łącząca zwolenników określonej koncepcji
Doktryny polityczno - prawne na przestrzeni dziejów
Pierwsze doktryny powstały w około 3000 r.p.n.e. na bliskim wschodzie
Wyróżnia się 4 przedziały czasowe w kształtowaniu się doktryn polityczno prawnych:
Okres Starożytny trwający od VII w.p.n.e. - VI w. n. e. (starożytna Grecja i Rzym)
Okres doktryn chrześcijańskich I - XIV w. (oparte na nauce Chrystusa)
Okres doktryn nowożytnych XV w (odrodzenie) - 1830r. (śmierć Hegla)
Współczesność - po 1830
Etapy rozwoju jednej doktryny:
Powstanie
Rozkwit
Upadek
Doktryny eklektyczne - są to niespójne koncepcje powodujące zazębianie się poglądów w czasie
OKRESY
Okres wspólnoty pierwotnej
Zanim rozpoczęły się kształtować pierwsze doktryny świat miał do czynienia z okresem pierwotnym, który dzielił się na:
Okres zbieractwa i myślistwa
Cechą charakterystyczną tego okresu są:
brak władzy
totemizm - zespół wierzeń i instytucji religijno społecznych oparty na uznaniu istnienia tajemniczej więzi pomiędzy jednostką lub grupą ludzi o wspólnym pochodzeniu a określonym zwierzęciem, przedmiotem albo rośliną. Totem - to przodek, opiekun grupy otaczany czcią i chroniony. Ochronie tej służył system nazywany Tabu
Okres hodowli i rolnictwa (zmiana sposobu życia)
Cechami charakterystycznymi tego okresu są:
kult bogini matki
kult solarny
powstanie własności prywatnej i podział ludności na biedniejszych i zamożniejszych (ekonomiczny)
Około 4000 r.p.n.e. rozpoczęło się kształtowanie pierwszych zalążków organizacji państwowej, która wymaga uzasadnienia jej istnienia i zasad jej funkcjonowania, czyli doktryny.
Ten okres jest przyjmowany jako zamknięcie okresu wspólnoty pierwotnej.
Starożytna Grecja
(Omówienie)
Brak gospodarki rolnej w skupiskach ludzkich,m w których dominował zamiast niego handel spowodowałł że powstały państwa - miasta

(…)

… II mieczy - teoria 2 mieczy głosi, że Bóg dał św. Piotrowi 2 miecze. Symbol po pierwsze władzy świeckiej, po drugie władzy duchowej. 2 miecza dobywa sam kościół a 1 jest wydobywany na rozkaz władzy duchowej.
Za pontyfikatu Bonifacego VIII (1294-1303) papalizm osiąga skrajność. Bonifacy wydał bullę uznającą prawo papieża do ustanawiania i sądzenia władzy świeckiej za dogmat wiary. Papież miał prawo wykonywać bezpośrednio władzę świecką ale nie za często, ponieważ poniża to jego godność.
Pomiędzy Filipem IV Pięknym a Bonifacym VIII powstał spór świadczący o wzroście władzy świeckiej. Filip uzyskał zgodę na opodatkowanie duchowieństwa z przeznaczeniem środków na krucjatę, a Filip przeznaczył kasę na wojnę, oraz przedłużył okres opodatkowania o kolejny rok. Bonifacy VIII wystosował w 1296 r. bullę…
… pomnażanie dóbr materialnych. Bodin formułuje następujące definicje: Państwo jest to sprawiedliwy rząd nad wieloma rodzinami i tym co jest dla nich wspólne z władzą suwerenną na czele. Na miano państwa zasługuje tylko taki rząd, który jest sprawiedliwy, czyli respektuje prawo boże i prawo naturalne.
Bodin jest ojcem teorii suwerenności. Za główną cechę (istotę) państwa uznaje suwerenność. Bez…
… Monteskiusza prawo pozytywne powinno tworzyć harmonijną całość z naturą rządu i zasadą rządu. Prze naturę rządu rozumie on to co kreśla się istotą państwa, zasadą jest natomiast to co wprawia państwo w ruch, to co określa działanie państwa. Wg Monteskiusz istnieją 3 rodzaje rządów: republikański, monarchiczny, despotyczny. Naturą republiki jest suwerenność ludu. Republika może być albo demokratyczna…
… jest honor. Dla Monteskiusza synonimem monarchii jest monarchia konstytucyjna. Jest to jego zdaniem forma rządów najbardziej odpowiednia dla wielkich narodów funkcjonujących w XVIII wieku. Synonimem pojęcia Despotia jest dla Monteskiusza pojęcie monarchii absolutnej. Naturą despotii są rządy jednostki nie skrępowane prawem a jej zasadą strach. Zdaniem Monteskiusza despotię należy zwalczać, nadaje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz