Teoria użyteczności założenia - strona 101

Doktryny czasów najnowszych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

to doktryna „nowej klasy” rozwija się równocześnie z teorią konwergencji podstawowe założenia sofmułował James...

Liberalizm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

, który opierał się na założeniu, że społeczeństwo ma wszelką władzę nad swoimi członkami. U nawożytnych spotykamy...

Filozofia i etyka polityki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Agnieszka Turoń
 • Filozofia i etyka polityki
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3178

konfrontacji. Opiera się na założeniu, że w sytuacji ostatecznej może dojść do prawdziwej walki z wrogiem...

Ekonomia - definicje na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Hanna Kruk
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

o jednostkę Teorii użyteczności krańcowej - (teoria kardynalna) satysfakcja może być zmierzona i określona...

Finanse behawioralne 5c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. przew. kwal. II Witosław Marek Czerwonka
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

swoją użyteczność oraz posiadający awersję do ryzyka powinni zainwestować przynajmniej 68% gotówki...

Zagadnienia na egzamin.

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab Wojciech Żukowski
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3185

ludzkiej w humanistyce  3. Podstawowe twierdzenia psychoanalizy  4. Założenia behawioryzmu i ich empiryczne...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4830

poziomy produkcji przy stałej cenie - doskonała giętkość cen nie występuje - założenie, że produkcja...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1757

Inflacja Czynniki wzrostu gospodarczego Cykl koniunkturalny Model IS-LM Polityka potażowa Założenia...