Zagadnienia na egzamin.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin. - strona 1 Zagadnienia na egzamin. - strona 2

Fragment notatki:


I. Uwarunkowania życia społecznego   1. Zagadnienia determinizmu   2. Uwarunkowania demograficzne, geograficzne, ekologiczne   3. Uwarunkowania ekonomiczne   4. Podstawowe twierdzenia antropogenezy   5. Wyniki badań etnologicznych nad społeczeństwami pierwotnymi   6. Ustalenia zoosocjologii dotyczące życia społecznego zwierząt   II. Podstawy przyrodnicze życia społecznego   1. Dwa nurty ewolucji człowieka: biologiczny i społeczny/ kulturowy/   2. Syndromy cech biologicznych człowieka - ekonomiczny, kulturowy, edukacyjny i ich wpływ na życie społeczne   3. Cechy wrodzone i nabyte   4. Zagadnienia rasizmu   III. Kulturowe podstawy życia społecznego   1. Definicje kultury: deskryptywne, genetyczne, normatywne, subiektywistyczne, obiektywistyczne, strukturalistyczne, semio tyczne   2. Teorie kultury: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm   IV. Jednostka i społeczeństwo   1. Powiązania jednostki ze społeczeństwem i kulturą   2. Koncepcje jednostki ludzkiej w humanistyce   3. Podstawowe twierdzenia psychoanalizy   4. Założenia behawioryzmu i ich empiryczne zastosowanie   5. Typy osobowe i role społeczne   6. Aspiracje społeczne   7. Osobowość reaktywna i proaktywna   V. Zbiorowości i grupy społeczne   1. Problemy terminologiczne   a/ grupa w sensie statystycznym   b/ grupa w sensie soc jologicznym   c/ grupa w sensie reistycznym i niereistycznym   2. Klasyfikacja grup społecznych   a/ grupy małe i duże   b/ grupy pierwotne i wtórne   c/ grupy formalne i nieformalne   d/ grupy “w sobie” i “dla siebie”   e/ grupy celowe i autoteliczne   f/ grupy odniesienia pozytywnego i negatywnego   VI. Pojęcie więzi społecznej   1. Zagadnienia terminologiczne   2. Aspekty więzi: poznawczy, emocjonalny, aksjologiczny, partycypacyjny i katektyczny   3. Typologia więzi: całościowa - częściowa; formalna - nieformalna; osobowa - urzeczowiona   4. Pluralizacja i partykularyzacja więzi   5. Anomia społeczna   VII. Teorie struktury społecznej   1. Pojęcie stosunków społecznych i zależności strukturalnych   2. Funkcjonalny, dychotomiczny i gradacyjny schemat struktury społecznej   3. Pojęcia: klasa, stan, kasta   4. Znaczenia terminu: “warstwa” w socjologii   5. Klasa średnia   6. Przemiany struktury społecznej w Polsce   VIII. Teorie stratyfikacji społecznej   1. Wertykalne i hierarchiczne wizje społeczeństwa   2. Pojęcie warstwy w sensie stratyfikacyjnym   3. Uwarstwienie według kryterium prestiżu   4. Funkcjonalny charakter stratyfikacji   5. Dekompozycja czynników statusu społecznego   IX. Teorie zróżnicowania społecznego   Charakterystyka perspektywy badawczej   Zagadnienia egalitaryzmu   Pojęcie różnicy, równości i sprawiedliwości społecznej   X. Ruchliwość społeczna   Pojęcie ruchliwości społecznej   Rodzaje ruchliwości społecznej   a/ wymienna i strukturalna   b/ endogenna i egzogenna   c/ jednostkowa i grupowa

(…)

… się za naród  h/ poczucie odrębności i tożsamości narodowej  i/ poczucie solidarności zbiorowej  j/ wola zachowania jedności i niezależności narodowo - państwowej  XII. Świadomość społeczna  1. Problemy terminologiczne  2. Przedmiotowy i podmiotowy charakter świadomości społecznej  3. Formy świadomości społecznej  4. Opinia publiczna  5. Inercyjny wpływ podłoża historycznego  6. Mechanizmy retrospekcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz