Teoria użyteczności równowaga konsumenta - strona 21

Pytania do kolokwium

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

teorię obejmującą stany równowagi makroekonomicznej przy różnym stopniu wykorzystania czynników produkcji...

Równowaga ekonomiczna

  • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3115

(w rozumieniu teorii neoklasycznej) : równowaga makroekonomiczna- zrównoważenie popytu globalnego z podażą...

Ekonomia - ZASOBY

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Wojciech Matuszewski
  • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 7371

użyteczności ilość jabłek KRZYWA OBOJĘTNOŚCI- Współczesna teoria zachowania się konsumenta opiera...

Mikroekonomia - wykłady

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Mikroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3213

.: „Ogólna teoria zatrudnienia procentowego i pieniądza” przez Johna M. Keynesa. Za ojca współczesnej ekonomi...

Makroekonomia- wykład 6

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Monika Szudy
  • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1512

(egzogeniczne) Keynesowskie (endogeniczne) Teorie neoklasyczne Czynniki zakłócające równowagę w gospodarce...