Pytania do kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do kolokwium - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia poruszone w notatce dotyczą kwestii takich jak: merkantylizm, ekonomia klasyczna, liberalizm, keynesizm, monetaryzm, ekonomia podaży, instytucjonalizm, marksizm, weryfikacja teorii ekonomicznych.
Dodatkowo tłumaczy zagadnienia takie jak: mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia pozytywna i normatywna, hierarchia potrzeb wg. Maslowa, kryteria klasyfikacji dóbr, czynniki produkcji, rodzaje zasobów, cena nominalna, cena realna, gospodarstwo domowe.
A także: formy własności przedsiębiorstw, formy współpracy przedsiębiorstw, funkcje banku centralnego, granica możliwości produkcyjnych, koszty alternatywne, czynniki pozacenowe wpływające na popyt.
Notatka tłumaczy: rodzaje elastyczności popytu, użyteczność całkowita i marginalna, krzywe obojętności, linia budżetowa i jej przesunięcia, optimum konsumenta.

Dodatkowo zawiera wiele wykresów ułatwiających zrozumienie zawartych w notatce wiadomości.
Opracowanie bardzo pomocne przy nauce przedmiotów dotyczących ekonomii.

1. Merkantylizm i fizjokratyzm. Merkantylizm pierwsza samodzielna doktryna ekonomiczna (koniec XVI polowa 
XVIII) 
- podstawa bogactwa jest złoto i srebro i wszelkiego rodzaju inne zasoby - takie kierowanie handlem zagranicznym aby zapewnić napływ złota i srebra - popieranie przemysłu przez zachęcanie do importu tanich surowców - cła ochronne na import dóbr przetworzonych - pobudzanie eksportu, zwłaszcza dóbr gotowych - nacisk na wzrost liczby ludności przy utrzymaniu niskich plac - pożądany jest korzystny bilans handlowy gdyż prowadzi do dobrobytu narodu Fizjokratyzm (XVIII) -wyeliminowanie średniowiecznego zacofania na wsi -  zracjonalizowanie  systemu  fiskalnego  przez  zredukowanie  wszystkich podatków do jednego podatku od renty -scalanie 
małych 
gospodarstw 

uwolnienie 
handlu 
zbożem 
od 
protekcjonistycznych restrykcji  2. Ekonomia klasyczna. Ekonomia klasyczna (Anglia XVIII-XIX/czas rewolucji przemysłowej)  -głowni przedstawiciele A.Smith, D.Ricardo, Sismondi -A.Smith Badania nad istota i przyczynami bogactwa narodow * teoria produkcji i podziału prowadząca do praktycznych wniosków * „naturalna wolność” do której zmierza świat * „niewidzialna ręka” rynku która przynosi efekt społeczny niezależny od woli i zamiarów jednostki - D.Ricardo – Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania * wzrost gospodarczy wcześniej czy później ustanie z braku zasobów naturalnych  * wynalezienie techniki analizy ekonomicznej * zasada kosztów komparatywnych i metoda analizy statycznej komparatywnej * problemy zmiany udziałów ziemi, pracy i kapitału powiązane są ze sobą stopa akumulacji kapitału  3. Liberalizm. Liberalizm gospodarczy ( rozwiniecie ekonomicznej klasy) *państwo i inne organizacje gospodarcze i polityczne nie powinny ingerować w stosunki  gospodarcze  lecz  dać  wszystkim  jednostkom  gospodarczym  pełna swobodę działania – stosownie do ich własnych interesów * zasada korzyści materialnej (homo oeconomicus) * kapitalizm wolnokonkurencyjny *strategicznym czynnikiem rozwoju ma być gromadzenie kapitału którego tempo zależy od wysokości stopy zysku i siły konkurencji * wysoka stopa zysku i dostatecznie silny nacisk konkurencji stwarzają warunki szybkiego rozwoju gospodarczego  *prowadzi do wzrostu społecznego popytu i produkcji *wolnokonkurencyjna gospodarka samoczynnie dąży do równowagi gospodarczej (bez zewnętrznej ingerencji) * interesy ogólnospołeczne są wypadkową interesów indywidualnych  

 * prawo rynków J.B.Saya „ Podaż tworzy swój własny popyt”  pro

(…)


prywatnego przypadający na jednostkę produktu (wyrobu)
W krótkim okresie czasu używamy dodatkowo na początku symbolu S, a w długim
okresie czasu- symbolu L.
Wyróżnia się:
- krótkookresowy przeciętny koszt całkowity (SATC- short average total cost)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz