Ekonomia - ZASOBY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2702
Wyświetleń: 8386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia - ZASOBY - strona 1 Ekonomia - ZASOBY - strona 2 Ekonomia - ZASOBY - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawiera trzy testy z ekonomi (pytania i odpowiedzi), liczą kolejno 25, 11 i 27 stron. Pozostałe to: podstawy ekonomii (10 stron), pojęcia (8 stron) i notatki (20 stron). Z treści notatek możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rachunek ekonomiczny, użyteczność krańcowa, krzywa transformacji, użyteczność, analiza wskaźnikowa, podstawowe funkcje cen, wady metodyki MPS, konkurencja doskonała. Ponadto zapoznamy się z takimi pojęciami, jak: dobra substytucyjne A i B, produkty globalny, akumulacja, rynek, zasoby i strumienie, przyczyny inflacji, model konkurencji doskonałej, równowaga konsumenta, oligopol, ilość pieniądza w obiegu.EKONOMIA - TESTY dr Wojciech MatuszewskiTEST 11. Przedmiotem badań ekonomii jest:technologia wytwarzaniainstytucjonalizacja życia gospodarczegoproces gospodarowania2. W warunkach modelu konkurencji doskonałej:wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytudecyzje ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym zakresie ograniczone jedynie siłami popytu o podażydystrybucja dokonuje się przez rynek przy stymulacyjnej funkcji rządu3. W warunkach reprodukcji prostej występuje: koncentracja kapitałuprzejadanie majątkuodtworzenie kapitału4.Przy popycie doskonale sztywnym:popyt nie reaguje na zmianę ocenypopyt kształtuje się dowolnie przy zmianie ocenypojawiają się substytuty dla dóbr luksusowych5. Prakseologiczna zasada oszczędności środków to:działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środkówdziałać tak, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efektdziałanie takie, aby przy nakładzie środków otrzymać max stopień realizacji celu6. Stopa amortyzacji to: stosunek wartości środka pracy w roku badanym do jego wartości w roku bazowymodwrotność czasu życia środka pracykształtuje się na rynku dóbr produkcyjnych7. Użyteczność pieniężna ujawnia się:w akcie konsumpcjiw momencie jego wydatkowaniagdy uwalnia zasoby i staje się ..Prakseologiczna zasada największego efektu to:działanie takie, aby przy danym nakładzie środków utrzymywać max stopień realizacji celudziałanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środkówdziałać tak aby minimalizować nakłady i maksymalizować efektyPopyt elastyczności to:popyt nie reaguje na zmianę cenywzględna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany cenywystępuje, gdy dane dobro nie ma substytutów5. Własność w sensie ekonomicznym to:stosunek między osobą a resztą z tytułu wyłączności posiadania użytkowania i rozporządzania rzecząraczej zbiór stosunków między ludźmi, powstających w związku z korzystaniem przez nich z rezultatów działalności gospodarczejraczej zbiór stosunków między ludźmi powstających w związku z dystrybucją 6. Pieniądz w gospodarce naturalnej:występuje w postaci dóbr konsumpcyjnychDokument zawiera trzy testy z ekonomi (pytania i odpowiedzi), liczą kolejno 25, 11 i 27 stron. Pozostałe to: podstawy ekonomii (10 stron), pojęcia (8 stron) i notatki (20 stron). Z treści notatek możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: rachunek ekonomiczny, użyteczność krańcowa, krzywa transformacji, użyteczność, analiza wskaźnikowa, podstawowe funkcje cen, wady metodyki MPS, konkurencja doskonała. Ponadto zapoznamy się z takimi pojęciami, jak: dobra substytucyjne A i B, produkty globalny, akumulacja, rynek, zasoby i strumienie, przyczyny inflacji, model konkurencji doskonałej, równowaga konsumenta, oligopol, ilość pieniądza w obiegu.EKONOMIA - TESTY dr Wojciech MatuszewskiTEST 11. Przedmiotem badań ekonomii jest:technologia wytwarzaniainstytucjonalizacja życia gospodarczegoproces gospodarowania2. W warunkach modelu konkurencji doskonałej:wzrost produkcji rodzi automatycznie wzrost popytudecyzje ekonomiczne podejmują poszczególne podmioty we własnym zakresie ograniczone jedynie siłami popytu o podażydystrybucja dokonuje się przez rynek przy stymulacyjnej funkcji rządu3. W warunkach reprodukcji prostej występuje: koncentracja kapitałuprzejadanie majątkuodtworzenie kapitału4.Przy popycie doskonale sztywnym:popyt nie reaguje na zmianę ocenypopyt kształtuje się dowolnie przy zmianie ocenypojawiają się substytuty dla dóbr luksusowych5. Prakseologiczna zasada oszczędności środków to:działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środkówdziałać tak, aby minimalizować nakłady i maksymalizować efektdziałanie takie, aby przy nakładzie środków otrzymać max stopień realizacji celu6. Stopa amortyzacji to: stosunek wartości środka pracy w roku badanym do jego wartości w roku bazowymodwrotność czasu życia środka pracykształtuje się na rynku dóbr produkcyjnych7. Użyteczność pieniężna ujawnia się:w akcie konsumpcjiw momencie jego wydatkowaniagdy uwalnia zasoby i staje się ..Prakseologiczna zasada największego efektu to:działanie takie, aby przy danym nakładzie środków utrzymywać max stopień realizacji celudziałanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środkówdziałać tak aby minimalizować nakłady i maksymalizować efektyPopyt elastyczności to:popyt nie reaguje na zmianę cenywzględna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany cenywystępuje, gdy dane dobro nie ma substytutów5. Własność w sensie ekonomicznym to:stosunek między osobą a resztą z tytułu wyłączności posiadania użytkowania i rozporządzania rzecząraczej zbiór stosunków między ludźmi, powstających w związku z korzystaniem przez nich z rezultatów działalności gospodarczejraczej zbiór stosunków między ludźmi powstających w związku z dystrybucją 6. Pieniądz w gospodarce naturalnej:występuje w postaci dóbr konsumpcyjnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz