Teoria spirali milczenia jako teoria wpływu mediów - strona 3

Skutki oddziaływania mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2457

zafałszowań (także statystycznych), media milczały więc na ten temat. Porównując dane z lat Polski Ludowej...

Komunikacja społeczna - Zrałek Jolanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jolanta Zrałek
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4424

na popularności, pojawiają się media konkurencyjne lub funkcjonalne substytuty. Teorie wpływu środków masowego...

Wpływ mediów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1470

odpowiadających na pytanie o wpływ mediów: teorie klasyczne odziaływania środków społecznego przekazu: cecha...

Teoria masowego komunikowania - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Stanisław Michalczyk
 • Teoria masowego komunikowania
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3731

, jak i ci, którzy za nimi podążają podlegają takiemu samemu wpływu mediów (pozytywnemu i negatywnemu) c) teoria spirali milczenia E...

Potęga mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1211

i niezamawiane. 2. Teorie oddziaływania i skuteczności mediów (2) Na początku XX wieku panowała wiara...

Doktryny medialne-opracowanie - Media w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Andrzej Adamski
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1687

wpływu właścicieli mediów lub reklamodawców na selekcję wiadomości i opinii). Możliwe trudności: Wolność...

Model systemowy M. DeFleura

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Bartłomiej Winiarski
 • Komunikowanie polityczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4179

- na ile poszczególne obszary wpływają na media? System mediów też oddziałuje na system polityczny. Wpływ mediów...

Środki masowego przekazu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

debataMedia wg Baudrillarda: na jego teorie Duzy wpływ wywarły poglądy McLuhana, jego zdaniem nowe media...