Teoria masowego komunikowania - zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4116
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria masowego komunikowania - zagadnienia ogólne - strona 1

Fragment notatki:



…Istota komunikowania masowego.
Komunikowanie masowe – to typ komunikowania społecznego, polegający na przekazywaniu za pomocą urządzeń technicznych jednolitych treści skierowanych do liczebnie wielkich anonimowych i zróżnicowanych społecznie rzesz odbiorców.
Treści przekazywane:
-są jawne tzn. publicznie dostępne
-docierają do odbiorcy szybko
-docierają w jednym mniej więcej czasie
-są dostępne i aktualne na ogół dość krótko…

…Komunikowanie masowe jako podsystem systemu społecznego.
K.m. jest zjawiskiem złożonym, przenika wiele dziedzin życia społecznego, k.m. jest pewnym systemem, tzn. między poszczególnymi mediami jako elementami systemu oraz między nimi i otoczeniem ustala się układ wielorakich związków i zależności. K.m. jest zatem z jednej strony swoistym systemem społecznie względnie samoistnym, z drugiej względnie odrębnym podsystemem w ramach szerszego suprasystemu państwa. (Obejmuje np. system polityczny, prawny, kultury,oswiaty.) i, jest metaforą pochodzącą z innych sytuacji historycznych (cywilizacja grecko-rzymska)…

…Pojęcie społeczeństwa informacyjnego.
Brak jest jednej, powszechnie akceptowanej definicji jak również konkretnych ustaleń dotyczących znaczenia i granic tego pojęcia.
Samo pojecie społeczeństwo informacyjne, zaczerpnięte do polityki z teorii społecznych, jest nazwą koncepcji typowo europejskiej, gdzie słowo "społeczeństwo" ma istotne znaczenie.
Luc Soete jeden z ekspertów Unii Europejskiej definiuje społeczeństwo informacyjne w kontekście działań politycznych…

1.Historyczny rozwój komunikowania
Era znaków i sygnałów- rozpoczęła się wraz z pojawieniem się protoludzi. Owi protoludzie komunikowali się za pomocą instynktownych lub genetycznie nabytych reakcjach na sygnały (dźwięki, zapachy, obrazy)
Era mowy i języka- rozpoczyna ją pojawienie się człowieka z Cro-Magnon- naszego protoplasty. Źródła wskazują, że między 90 a 40 tysiącleciem pne istoty te zaczęły posługiwać się mową artykułowaną. Wynalazek mowy i języka oznaczał przekroczenie natury sygnału, który jest związany zawsze z konkretnym miejscem, czasem i sytuacją. Słowo, jako symbol, przenosi myśl w sfery, tak realne, jak imaginacyjne, w przeszłości i przyszłość na równi z teraźniejszością.
Era pisma- rozpoczyna się około 5 tyś lat temu, w dorzeczu Eufratu i Tygrysu- Sumerowie
Era druku i komunikowania masowego- zaczyna się ok 500 lat temu, wynalezieniem ruchomej czcionki i druku.
Era telekomunikacji i informatyzacji- rozpoczyna się w połowie XX stulecia. Zwiastował ją wynalazek telegrafu i kolejne wynalazki XIX wieku: telefon, fotografia, płyty gramofonowe i film. W I połowie XX wieku pojawia się radio i telewizja.
Era komputera- tak można nazwać koniec XX wieku- "społeczeństwo informacyjne"- internet
2. Istota Komunikowania masowego
Aby poznać i zrozumieć istotę komunikowania należy najpierw odwołać się do definicji tego pojęcia:
KOMUNIKOWANIE MASOWE - to typ komunikowania społecznego polegający na przekazywaniu za pomocą narzędzi technicznych jednolitych treści skierowanych do liczebnie wielkich, anonimowych i zróżnicowanych społecznie rzesz odbiorców. Przekazywane treści są jawne- publicznie dostępne, docierają do odbiorców szybko i w jednym czasie. Są dostępne i aktualne na ogół dość krótko.
Komunikowanie masowe obejmuje 3 ogniwa aktów komunikacyjnych ( nadawcę, odbiorcę i przekaz) a także zachodzące pomiędzy nimi relacje.
NADAWCA- to zorganizowana instytucja którą charakteryzuje:
- skomplikowane urządzenia techniczne
- wysokie na ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz